استراتژی‌ مدیریت دانش

نقش مهارت‌های شنیداری در تعامل کارکنان سازمان‌

نقش مهارت‌های شنیداری در تعامل کارکنان سازمان‌

مدیریت دانش نیز همانند سایر رویکردهای مدیریتی، برای موفقیت به استراتژی نیاز دارد. هانسن و همکارانش با مطالعه‌  بر روی شرکت‌های آلمانی و سوئیسی به این نتیجه رسیدند که سازمان‌های موفق در مدیریت دانش یک روش متحدالشکل را برای استقرار و بهره‌برداری از مدیریت دانش دنبال نمی‌کنند. آن‌ها برای نخستین‌بار استراتژی‌های مدیریت دانش را بر.

تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

در ادامه فعالیت‌های اجرایی پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش در این شرکت تدوین شد. در این فاز از پروژه تیم اجرایی مدیریت دانش با برگزاری چندین جلسه، چشم‌انداز مدیریت دانش، مأموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله مدیریت دانش.

blank

9 راه برای ایجاد برنامه مدیریت دانش پایدار

9 راه برای ایجاد یک برنامه پایدار مدیریت دانش رهبری مدیریت دانش پایدار سازمانی می‌تواند دلهره آور باشد، اما ارتباط با کسانی که آن را با موفقیت انجام داده اند کمک می کند تا با الگوبرداری مناسب، این مسیر را بهتر طی کنیم. در این مقاله به بررسی تجربیات پنج خبره مدیریت دانش می‌پردازیم تا.

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در امور تغلیظ مجتع مس سرچشمه به پایان رسید. در ادامه اقدامات اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، پس از تدوین نقشه دانش، تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش انجام شد. تحلیل شکاف دانش یکی از تکنیک‌های کاربردی و کلیدی در مدیریت دانش است که.

تجزیه‌ و تحلیل SWOT در مدیریت دانش

تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش

در ابن مطلب به بررسی تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش می‌پردازیم. به نظر می‌رسد با شیوع کرونا جهان یک‌شبه تغییر کرده است و مدیریت دانش نیز باید با بازنگری در برنامه‌های خود از مطابقت با اولویت‌ها و واقعیت‌های سازمانی اطمینان حاصل کنند. مرکز کیفیت و بهره‌وری امریکا تکنیک‌ها و ابزارهای بسیاری برای کمک به سازمان‌ها.

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران

پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران آغاز شد. دامداران یکی از اولین شرکت‌های صنایع لبنی در کشور است که به‌صورت نظام‌مند پیاده‌سازی مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده است. گام اول این پروژه باهدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و شناسایی نقاط قوت و قابل‌بهبود طرح‌ریزی‌شده است. در ادامه نیز اقدامات.

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش شرکت انتقال گاز ایران

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش شرکت انتقال گاز ایران

ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش شرکت انتقال گاز ایران توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تدوین شد. در ادامه اجرای پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسه‌های متعدد کارگروه مدیریت دانش، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت.

blank

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه در دومین گام از توسعه نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش  این مجتمع تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله.

ارکان جهت ساز گلهر

تدوین ارکان جهت‌ساز مدیریت دانش در گل‌گهر

با ادامه اقدامات توسعه نظام مدیریت دانش درشرکت صنعتی و معدنی گل‌‌گهر، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش  این شرکت تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسه‌های متعدد تیم اجرایی مدیریت دانش با واحدهای مختلف، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله مدیریت دانش گل‌گهر تدوین شد. این.

مدیریت دانش بانک صنعت و معدن

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش بانک صنعت و معدن

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در دومین گام از توسعه نظام مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن  ، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش  این بانک تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه.