رادیو دانا

advanced divider

به عنوان اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش با هدف ترویج فرهنگ مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی توسط گروه مشاره مدیریت دانش دانا تولید و منتشر می‌شود.
ما در نظر داریم تا با بیان ضرورت و مزایای بکارگیری راهکارهای مدیریت دانش، جایگاه این موضوع مهم در نظام‌های مدیریتی و ارتباط آن با سایر سیستم‌های مدیریتی سازمانی را تبیین کنیم. به همین منظور در هر اپیزود با یکی از متخصصان سیستم‌های مدیریتی گفتگو می‌کنیم.
بیان مفاهیم مرتبط و تجربیات موفق سازمان‌های بین‌المللی با هدف ایجاد بستری برای الگوبرداری، از دیگر اهداف ما در تولید این پادکست تخصصی به حساب می‌آید.