مجله دانا

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

 

ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا به دنبال ارائه راهکاری ارزش آفرین مدیریت دانش هستیم و برای تحقق این مهم، الگوبرداری از تجربیات برترین‌ سازمان‌های دنیا را چراغ راه خود قرار دادیم. همکاران ما همواره در حال جمع‌آوری و مطالعه به‌روزترین مطالب حوزه مدیریت دانش هستند تا با الگوبرداری و بومی‌سازی آن، رویکردها و راهکارهای نه‌چندان کارامد مدیریت دانشی کشور را ارتقا دهند.

کمبود منابع داخلی به‌روز و مفید در زمینه مدیریت دانش ما را بر آن داشت تا دوماهنامه مدیریت دانش و نوآوری دانا را منتشر کنیم. ما در این نشریه تخصصی، آخرین تجربیات و دستاوردهای داخلی و بین‌المللی مدیریت دانش و نوآوری را با علاقه‌مندان این حوزه به اشتراک می‌گذاریم. رسالت این مجله افزایش آگاهی و اشاعه مدیریت دانش در بین مخاطبان خود در سطح کشور است. 

مجله شماره 1 اردیبهشت 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مجله شماره 2 تیر 1399

پادکست مدیریت دانش

مجله شماره 3 شهریور 1399

blank

مجله شماره 4 آبان 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

ویژه‌نامه یلدا 1399

blank

مجله شماره 5 دی 1399

blank

مجله شماره 6 اسفند 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا (شماره 6)

مجله شماره 7 اردیبهشت 1400

blank

مجله شماره 8 تیر 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 9 شهریور 1400

مدیریت دانش دانا

ویژه‌نامه مهرگان 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 10 آبان 1400

مجله مدیریت دانش دانا