مجله دانا

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

 

ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا به دنبال ارائه راهکاری ارزش آفرین مدیریت دانش هستیم و برای تحقق این مهم، الگوبرداری از تجربیات برترین‌ سازمان‌های دنیا را چراغ راه خود قرار دادیم. همکاران ما همواره در حال جمع‌آوری و مطالعه به‌روزترین مطالب حوزه مدیریت دانش هستند تا با الگوبرداری و بومی‌سازی آن، رویکردها و راهکارهای نه‌چندان کارامد مدیریت دانشی کشور را ارتقا دهند.

کمبود منابع داخلی به‌روز و مفید در زمینه مدیریت دانش ما را بر آن داشت تا دوماهنامه مدیریت دانش و نوآوری دانا را منتشر کنیم. ما در این نشریه تخصصی، آخرین تجربیات و دستاوردهای داخلی و بین‌المللی مدیریت دانش و نوآوری را با علاقه‌مندان این حوزه به اشتراک می‌گذاریم. رسالت این مجله افزایش آگاهی و اشاعه مدیریت دانش در بین مخاطبان خود در سطح کشور است. 

مجله شماره 1 اردیبهشت 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مجله شماره 2 تیر 1399

پادکست مدیریت دانش

مجله شماره 3 شهریور 1399

blank

مجله شماره 4 آبان 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

ویژه‌نامه یلدا 1399

blank

مجله شماره 5 دی 1399

blank

مجله شماره 6 اسفند 1399

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا (شماره 6)

مجله شماره 7 اردیبهشت 1400

blank

مجله شماره 8 تیر 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 9 شهریور 1400

مدیریت دانش دانا

ویژه‌نامه مهرگان 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 10 آبان 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 11 دی 1400

مجله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 12 اسفند 1400

مجلله مدیریت دانش دانا

مجله شماره 13 اردیبهشت 1401

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا