آخرین اخبار دانا

image

ششمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

image

پیاده‌سازی تکنیک انتقال دانش PAL در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

image

تدوین نقشه دانش گاز استان هرمزگان

image

برگزاری کارگاه آموشی استخراج دانش خبرگان در شرکت آبفای فارس

تجربه مشتریان

  • یکی از تکنیک‌های کاربردی مدیریت دانش که در شرکت گاز استان مازندران با همکاری شرکت مشاوره مدیریت دانش دانا انجام شد، تکنیک داستان‌سرایی بود. با استفاده از این تکنیک ما توانستیم “تجربیات بحران افت فشار گاز در ماه‌های سرد سال” را به شیوهای اثربخش با همکارانمان در سطح استان به اشتراک بگذاریم

دکتر محمد حسن سیفی

مدیر دانش شرکت گاز استان مازندران
  • گروه مالی سپهر صادرات پیاده‌سازی مدیریت دانش با رویکرد مربی‌گری را با همراهی گروه مشاوره مدیریت دانش دانا آغاز نمود و در این مسیر اهداف مورد نظر خود را با موفقیت محقق .ساخت. 
گروه مالی سپهر صارات

دکتر آرش میرزایی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه گروه مالی سپهر صادرات
  • ساخت و راه‌اندازی فاز 3 شرکت پتروشیمی پردیس که ما را به یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های اوره و آمونیاک دنیا تبدیل کرد، دروس آموخته ارزشمندی داشت که با راهبری مشاوران مجرب شرکت مشاور مدیریت دانش دانا در بهره‌گیری از تکنیک مرور بعد از اقدام، توانستیم گنجینه دانشی این فاز را تدوین کنیم تا در پروژه‌های مشابه آینده، تجارب مدیریتی و فنی آن را بکار ببندیم.  

مهندس عباد مرادی باستانی

معاون بهره برداری پتروشیمی پردیس

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت شرکت تولیدی شیوا در سال‌های آینده، بازنشستگی همکاران با تجربه و خروج آنها از شرکت است. ما با مشاوره، راهبری و کوچینگ شرکت مشاور مدیریت دانش دانا تکنیک استخراج دانش خبرگان را فرا گرفتیم و در حال استفاده از آن برای حفظ سرمایه‌های فکری شرکت هستیم

مهندس لیدا خوش سیما

مدیر آموزش شرکت تولیدی شیوا (برند شیبابا)

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش، تدوین درخت دانش بر اساس فرایندها، تهیه نقشه دانش و ثبت درس‌آموخته‌ها مهمترين دستاوردهای دوره‌های آموزشی مرکز یادگیری مشاوره مدیریت دانش دانا در شركت ليزينگ ايرانيان بود كه با آموزش، هدايت و همراهی مشاوران مجرب و توانمند گروه مديريت دانش دانا حاصل گرديد

لیزینگ ایرانیان

مهندس علی بیک محمد دلیوند

معاون اجرایی شرکت لیزینگ ایرانیان

 پروژه طراحی و اجرای اقدامات مديريت دانش مبتنی بر کوچینگ توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا موجب کسب نتایج ارزش آفرین در بانک صنعت و معدن شد و امیدواریم این مسیر با همراهی دانا تداوم و توسعه یابد

بانک صنعت و معدن

مهندس علی عباسی

مدیر سرمایه‌های انسانی بانک صنعت و معدن

آخرین مطالب تخصصی مدیریت دانش

از دست‌دادن دانش سازمانی در همه‌گیری کرونا

نقش رهبر سازمان در توسعه فرهنگ مدیریت دانش

مدیریت دانش هسته اصلی مدیریت تجربیات مشتری

دو دیدگاه نسبت به آینده مدیریت دانش

چرا باید دانش خود را به اشتراک بگذاریم؟

اعضای تیم راهبری

حامد چینی فروش

احمد سپهری

برخی از مشتریان دانا