ارائـه کننده راهـکـار هـای ارزش آفـریـن مدیریت دانش

مدیریت دانش (Knowledge Management) یک نظام مدیریتی است که با هدف خلق ارزش از دانش،  جلوگیری از دوباره‌کاری، بهینه‌سازی فرایندهای کاری و ایجاد ارزش افزوده در سازمان پیاده‌سازی می‌شود. در سه‌دهه اخیر بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا از راهکارهای مدیریت دانش، تکنیک‌های مدیریت دانش و ابزارهای مدیریت دانش و نرم‌افزار مدیریت دانش برای بهبود سازمان خود استفاده کرده‌ و نتایج ملموسی را به‌دست آورده‌اند. 

ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا به سازمان شما کمک می‌کنیم تا با پیاده‌سازی راهکارها، تکنیک‌ها و ابزارهای مناسب، «نظام مدیریت دانش» را پیاده‌سازی کنید و نتایج ارزشمندی از آن کسب کنید.

خدمات ما

advanced divider

برای پیاده‌سازی مدیریت دانش رویکردهای مختلفی وجود دارد که باید متناسب با نیازهای هر سازمان از روش متناسب استفاده کرد. خدمات ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در 4 بخش پیاده‌سازی راهکارهای جامع مدیریت دانش، پیاده‌سازی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت دانش و استقرار نرم‌ افزار مدیریت دانش ارائه می‌شود

ارزش‌های دانا

advanced divider

دانش محور

آگاهی بخش

نواندیش

ارزش آفرین

تجربه مشتریان

advanced divider

اعضای تیم راهبری

advanced divider
team20
حامد چینی فروش
team10-1
ساسان رستم نژاد
team30
احمد سپهری