انگیزش در مدیریت دانش

سه چالش غیرمنتظره استعفای کارکنان

از دست دادن یک کارمند، تجربه آسانی نیست. از توزیع مجدد کار میان کارمندان دیگر گرفته تا پیدا کردن و استخدام فرد جدید، تمامی چالش‌های استعفای کارمندان حائز اهمیت هستند. در دورانی مانند استعفای بزرگ استخدام افراد جدید با موانعی روبرو ست و این موضوع چالش‌های استعفای کارکنان را تشدید می‌کند. در هر شرایطی استعفای.

چگونه سیستم‌ انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟

چگونه سیستم‌ انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟

در ای مطلب به بررسی چگونه سیستم‌ انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟ می‌پردازیم. انگیزه را می‌توان نیازها، خواسته‌ها و تمایلات یا قوای درونی افراد تعریف کرد. هیچ رفتاری را افراد انجام نمی‌دهد که انگیزه‌ای یا نیازی محرک آن نباشد؛ بنابراین تعریف، اثربخش بودن فعالیت‌های مدیریت به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله‌شان.

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان یعنی مسئولیت بیشتر بر دوش کشیدن بدون کوچک‌ترین چشمداشت به پاداش. کارکنان توانمند در مقابل انجام کار کمتر لفظ نه ” یا “ نمی‌توانم ” را بکار می‌برند. توانمندی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند کنترل بیشتری بر محیط و کارشان داشته باشند، میزان تشریک‌مساعی آنان به‌عنوان عضوی از گروه افزایش یابد.

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان موضوعی مهم در در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان است از این جهت که کارکنان نقش کلیدی در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان را دارند. من یک مدرک فنی در یکی از رشته‌های مهندسی داشتم و با استفاده از آن در حوزه‌های مرتبط فعالیت‌ می‌کردم.در آن زمان جنبه احساسی و.

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

تواناسازی کارکنان با ایجاد اعتماد

و تایتحقیقات و بررسی‌های پژوهشگران حوزه مدیریت این نکته را روشن می‌سازد که اصول مدیریت سنتی یعنی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، جذب و استخدام، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای جدید هدایت، تواناسازی کارکنان، ارزیابی  و مشارکت در قرن بیست و یکم تغییریافته که اصطلاحاً به آن اصول مدیریتLEAP  می‌گویند. تصور رایجی که در مورد تواناسازی کارکنان.

بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش چیست؟

بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش چیست؟

بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش چیست؟ مدیریت دانش می‌تواند به دلایل بی‌شماری شکست بخورد، اما شکست معمولاً با “مشکل کارکنان” شروع می‌شود. طبق تحقیقات APQC، بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش که به پیاده‌سازی مدیریت دانش آسیب می‌رساند، عدم آگاهی، زمان و فرهنگ است. افراد یا از ابزارها و رویکردهای موجود برای خودشان آگاه نیستند، یا زمان شرکت.

انتظارات تیم مدیریت دانش از مدیران ارشد

انتظارات تیم مدیریت دانش از مدیران ارشد

  انتظارات تیم مدیریت دانش از مدیران ارشد شامل اجرای برنامه‌های انگیزشی در مدیریت دانش با هدف تشویق کارکنان در راستای بهبود عملکرد و افزایش مشارکت طراحی و اجرا می‌شود. طیف وسیعی از برنامه‌های انگیزشی مادی و معنوی در سازمان‌ها در حال اجرا است و هر سازمان متناسب بافرهنگ‌ و هنجارهای خود، بر یک یا.

سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش

سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش می‌پردازیم. چگونه یک برنامه پاداش و قدردانی برای مدیریت دانش تنظیم می‌کنید؟ این کار سخت‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که علی‌رغم سال‌ها تلاش برای افزایش پذیرش و تعامل، تنها 11 درصد از مدیران دانش می‌گویند که.

تله‌های انگیزشی در مدیریت دانش

تله‌های انگیزشی در مدیریت دانش

تله‌های انگیزشی در مدیریت دانش را بشناسیم چگونه یک برنامه انگیزشی برای مدیریت دانش تدوین می‌کنید؟ این کار در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، ولی در عمل بسیار دشوار بوده و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. به همین دلیل است که باوجود سال‌ها تلاش برای افزایش پذیرش و مشارکت، تنها ۱۱ درصد از مدیران.

10 راه برای ایجاد انگیزه معنوی در کارکنان

10 راه برای ایجاد انگیزه معنوی در کارکنان

در این مطلب بررسی 10 راه برای ایجاد انگیزه معنوی در کارکنان می‌پردازیم. حقوق همه‌چیز نیست. البته، پرداخت منصفانه مهم است به‌طوری‌که هر کارمند انگیزه دارد تا بهترین کار خود را در محل کار انجام دهد. در حقیقت، عوامل زیادی وجود دارد که بر خلق‌وخوی افراد و درنتیجه بهره‌وری آن‌ها تأثیر می‌گذارد. آن‌ها را برای.