مدیریت تغییر در مدیریت دانش

تجزیه‌ و تحلیل SWOT در مدیریت دانش

تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش

در ابن مطلب به بررسی تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش می‌پردازیم. به نظر می‌رسد با شیوع کرونا جهان یک‌شبه تغییر کرده است و مدیریت دانش نیز باید با بازنگری در برنامه‌های خود از مطابقت با اولویت‌ها و واقعیت‌های سازمانی اطمینان حاصل کنند. مرکز کیفیت و بهره‌وری امریکا تکنیک‌ها و ابزارهای بسیاری برای کمک به سازمان‌ها.

مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش

توجه به مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم و عواملی کلیدی موفقیت مدیریت دانش است. بسیاری اقدامات در زمینه مدیریت دانش یا در موضوعات دیگر را می‌شناسیم که اسلایدها و یا اسناد خوبی تولید می‌کنند، اما در واقع چیزی را «تغییر» نمی‌دهند. کلمات شعارزده و پر سر و صدا دوام چندانی.

مدیریت تغییر در مدیریت دانش

توجه به مدیریت تغییر در مدیریت دانش

مدیریت تغییر به معنای توسعه یک رویکرد برنامه‌ریزی‌شده برای تغییر در سازمان در راستای رفع موانع پیش‌بینی‌شده و اطمینان از پذیرش موفق آن است. در مورد ارزش مدیریت تغییر نظرات مختلفی وجود دارد، برخی معتقدند که بخش اساسی هر راهکار مدیریت دانشی در سازمان توجه به مدیریت تغییر است و برخی دیگر آن را یک.

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

تجربه پیاده‌سازی مدیریت دانش

اولین بار حدود ۲۳ سال پیش با مدیریت دانش برخورد کردم. در این بازه نیمی از زمان من صرف اجرای مدیریت دانش برای سازمان‌ها و صنایع مختلف (دفاعی، انرژی، مالی و غیره) شد و نیمه دیگر آن نیز صرف حمایت از دیگران در همان موقعیت شده است. بارها از من سوال شده که درس آموخته.

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان در درجه اول در خصوص فرهنگ و تغییر فرهنگ است که در رابطه با ایجاد یک انتظار سازمانی و تمایل برای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های دانشی صحبت می‌کند. «نحوه انجام کارها» شامل توجه به برنامه‌ریزی دانش و استفاده از فعالیت‌های مدیریت دانش مانند فرآیندهای یادگیری تیمی، انجمن‌های اشتراک دانش و انتقال.

افزایش بهره‌وری با مدیریت دانش

افزایش بهره‌وری با مدیریت دانش

مدیریت دانش نقش مهمی در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها دارد،مقیاس‌بندی دانش برای شرکت‌هایی که امیدوارند انسجام فرهنگ سازمان، بهبود بهره‌وری و هماهنگی تیم‌های چندوظیفه‌ای را برای ارائه کارهای پیچیده امتحان کنند ضروری است. با افزایش روزافزون میزان تولید دانش در سازمان‌ها، آن‌ها باید ‌در جستجوی سیستم‌هایی باشند که کارکنان را در یافتن اطلاعات مورد نیاز در.

فرهنگ و ارزش‌ در مدیریت دانش

فرهنگ و ارزش‌ در مدیریت دانش

فرهنگ‌ و ارزش‌ از اصلی‌ترین مولفه‌های مدیریت دانش در انتخاب کارکنان، فرآیند، تکنولوژی و اجرای آن‌‌ها به‌شمار می‌رود. فرهنگ و ارزش‌تعیین‌کننده روش انجام امور در سازمان است و موضوعات مهم و یا تابوها را مشخص می‌کند. مدیریت دانش نیازمند آن است که سازمان، دارای فرهنگ با ارزش‌های مبتنی بر اشتراک دانش باشد. تعیین فرهنگ فعلی.

شایستگی‌های رهبری برای بکارگیری دانش در سلامت عمومی

شایستگی‌های رهبری برای بکارگیری دانش در سلامت عمومی

در این مطلب به بررسی شایستگی‌های رهبری برای بکارگیری دانش در سلامت عمومی می‌پردازیم. حوزه بهداشت و درمان همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، اما با شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا این اهمیت بیش از پیش به چشم می خورد. در حال حاضر باید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در تحقیقات پزشکی به نتایجی.

مدیریت تغییر در نظام مدیریت دانش

لزوم توجه به مدیریت تغییر در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی مدیریت تغییر در نظام مدیریت دانش می‌پردازیم. برش اول؛ به صدا در آمدن آژیر خطرِ «نبود مدیریت سرمایه‌های دانشی در سازمان‌ها» یکی از چالش‌های پیش روی سازمان‌های کشور نتیجه کم توجه‌ای به سرمایه‌های دانشی در سال‌های قبل‌تر بوده است. به عبارت دیگر، پیامد نبود دیدگاهی جدی در مدیریت سرمایه‌های دانشی.

ارزش یادگیری مداوم و کسب دانش

ارزش فرصت یادگیری مداوم

در این مطلب به بررسی ارزش فرصت یادگیری مداوم می‌پردازیم.  ” هر انسانی برتر از من است و ممکن است از او بیاموزم!“ نورمن لیر[1] (نویسنده و تهیه کننده تلویزیون آمریکایی) معتقد است “هر انسانی برتر از من است و ممکن است بتوانم از او بیاموزم” او معتقد است که ” لازم نیست کسی استاد.