برگزاری دوره آموزشی مستندسازی تجارب در مرکز آموزش مدیریت دولتی

برگزاری دوره آموزشی مستندسازی تجارب در مرکز آموزش مدیریت دولتی

برگزاری نشست “مستندسازی تجارب” در مرکز آموزش مديريت دولتی

تجربه، مهم‌ترين عامل در فراگيري قابليت‌هاي مديريتی است. چنانچه مديران سازمان؛ تجارب، آموخته‌ها و اندوخته‌های تجربی و عملی خود را مستند نسازند، اين امر سبب هدر رفتن سرمايه‌های دانشی آن سازمان مي‌شود. در همين راستا و با عنايت به دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌های اجرايی (بخشنامه شماره ۳۸۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷سازمان اداری و استخدامی کشور)، مرکز آموزش مديريت دولتی با همکاری گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، نشست تخصصی “مستندسازی تجارب” را برگزار کرد.

blank
این نشست با هدف بهينه‌سازی عملکرد در بخش‌های دولتی و توسعه بينش و نگرش مديران و کارکنان دستگاه‌های اجرايی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ از ساعت ۱۰:۰۰ الي ۱۲:۰۰ به صورت برخط (آنلاين) برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن بیان ضرورت و اهمیت مستندسازی تجارب؛ تکنیک‌ها، ابزار‌ها و فرایند مستندسازی تجارب خبرگان تشریح و به سوالات متولیان مدیریت دانش پاسخ داده شد.

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور تربیت مدیران و فنون نظام اداری در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری
در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۱۳۴۸ با برپایی کنفرانس معاونان اداری و طرح و برنامه وزارتخانه ها، کار خود را آغاز کرد و از آن
تاریخ، نقش حساس و رسالت خطیرِ آموزش مدیران و کارکنان دولت را بر عهده گرفت . آموزش و بهسازی نیروی انسانی،
امروزه یکی از نیازهای اولیه مؤسسات و دستگاههای دولتی محسوب میشود که با استفاده از این عامل پیشبرنده، می توان
موجبات ارتقای سطح علمی ، افزایش مهارت های فنی و تقویت بینش کارکنان را فراهم نمود. با توجه به این موضوع، بدیهی است
که بهبود امر مدیریت در کشور می تواند نقشی کلیدی داشته باشد.
به طور کلی، ایفای نقش محوری در ارتقای مدیریت امور عمومی از طریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگیهای مدیران
و کارکنان بخش دولتی در سطح ملی و منطقهای در افق چشمانداز ۱۴۰۴ ،رویکرد کلی مرکز آموزش مدیریت دولتی است.
همچنین سه مأموریت اصلی برای مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین شده است که زیربنای کلی خدم ات مرکز و بازگوکنندۀ
نحوه انجام تعامالت با خدمت گی رندگان است:
• خط مشیگذاری اجرای برنامه های آموزشی و توسعه ای مدیران و کارکنان در نظام اداری منطبق بر اسناد فرادستی
و سیاستگذاری های سازمان اداری و استخدامی کشور؛
• آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت با تأکید بر آموزش های راهبردی، مهارتی وکاربردی؛
• مدیریت شبکه های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی.

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

شانزده − یازده =