اخبار

پیاده‌سازی تکنیک داستانسرایی در شرکت انتقال گاز ایران

پیاده‌سازی تکنیک داستانسرایی در شرکت انتقال گاز ایران

تکنیک داستانسرایی در شرکت انتقال گاز ایران توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا پیاده‌سازی شد. در ادامه فعالیت‌های اجرایی پروژه ” استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران”، پیاده‌سازی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در سطح مناطق عملیاتی انتقال گاز آغاز شد. بدین منظور پس از انتخاب پایلوت‌های اجرایی و نیازسنجی در سطح هر.

یازدهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار یازدهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

یازدهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در این شماره از مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی سفیران دانش در بانک آینده

برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی سفیران دانش در بانک آینده

در این خبر به بررسی برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی سفیران دانش در بانک آینده می‌پردازیم. با آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک آینده، مجموعه کارگاه‌های توانمندسازی سفیران دانش در این بانک برگزار شد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی سفیران دانش در بانک آینده در این دوره‌ها علاوه بر ارائه مفاهیم مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک‌های کاربردی.

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در امور تغلیظ مجتع مس سرچشمه به پایان رسید. در ادامه اقدامات اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، پس از تدوین نقشه دانش، تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش انجام شد. تحلیل شکاف دانش یکی از تکنیک‌های کاربردی و کلیدی در مدیریت دانش است که.

آموزش تخصصی سفیران دانش بانک شهر

آموزش تخصصی سفیران دانش بانک شهر

آموزش تخصصی سفیران دانش بانک شهر در ادامه اقدامات اجرایی اولین گام از پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک شهر، کارگاه‌های آموزشی تخصصی سفیران دانش این بانک در حال برگزاری است. در این کارگاه‌های تخصصی مدیریت دانش، سفیران دانش از شعب منتخب سراسر کشور حضور دارند. هدف از آموزش تخصصی سفیران دانش در بانک.

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران

پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت دامداران آغاز شد. دامداران یکی از اولین شرکت‌های صنایع لبنی در کشور است که به‌صورت نظام‌مند پیاده‌سازی مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده است. گام اول این پروژه باهدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و شناسایی نقاط قوت و قابل‌بهبود طرح‌ریزی‌شده است. در ادامه نیز اقدامات.

تدوین نقشه دانش در شرکت انتقال گازایران

تدوین نقشه دانش در شرکت انتقال گاز ایران

نقشه دانش شرکت انتقال گاز ایران توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تدوین شد. پس از انجام فعالیت های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و تدوین ارکان جهت ساز و استراتژی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، نقشه دانش در این شرکت تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری بیش از 60 جلسه با.

استقرار نرم افزار مدیریت دانش دانا در پتروشیمی مارون

استقرار نرم افزار مدیریت دانش دانا در پتروشیمی مارون

اخبار دانا؛ استقرار نرم افزار مدیریت دانش دانا در پتروشیمی مارون. پس از اجرای فعالیت‌های زیرساختی مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون، نرم‌افزار مدیریت دانش دانا در این شرکت نصب و استقرار یافت. نرم افزار مدیریت دانش دانا در پتروشیمی مارون بستری مناسب برای افزایش تعاملات سازمانی و پشتیانی از فرایند مدیریت دانش است. این.

آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

در این خبر به بررسی آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی می‌پردازیم. پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی آغاز شد. پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش این شرکت با هدف بهبود و توسعه مدیریت دانش بر بستر فرایندهای سازمانی و مبتنی بر مدل APQC  و نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های.

تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه

تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه

در این خبر به بررسی تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه می‌پردازیم. در ادامه فعالیت‌های پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در پژوهشکده بیمه، کتاب تجارب خبرگان صنعت بیمه تدوین شد. برای تهیه این کتاب از تکنیک‌های استخراج دانش استفاده شده و هدف از تدوین آن حفظ سرمایه‌های دانشی و تجربیات خبرگان است. پژوهشکده بیمه با هدف اشتراک‌گذاری.