اخبار

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.

کارگاه آموزشی مدیریت دانش در شرکت خوارزمی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت دانش در شرکت گسترش فناوری خوارزمی برگزار شد این کارگاه آموزشی به صورت کاربردی و با حضور متولیان مدیریت دانش این سازمان برگزار شد. در این دوره آموزشی تخصصی مدیریت دانش، پس از ارائه مفاهیم، الزامات، مزایا و ضرورت‌های مدیریت دانش، تکنیک‌های کاربردی مدیریت دانش تشریح شد. با توجه به.

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در پژوهشکده بیمه  با هدف حفظ سرمایه‌های دانشی و تجربیات خبرگان این سازمان در حال اجراست. پس از بررسی‌های انجام شده در این سازمان، تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش مورد نیاز تعیین شدند. یکی از راهکارهای مهم در پژوهشگاه بیمه پیاده‌سازی تکنیک استخراج.

مدیریت دانش در بانک ملی

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش در بانک ملی

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش در بانک ملی یکی از رویکردهای گروه مشاوره مدیریت دانش دانا برگزاری دوره های آموزشی عملی و کارگاهی برای تیم متولی مدیریت دانش در سازمان های بزرگ کشور است. بر همین اساس آموزش های تخصصی مدیریت دانش برای تیم اجرایی مدیریت دانش در بانک ملی ارائه شد. هدف از.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه به پایان رسید اولین گام در پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش بود که از اوایل تیرماه آغاز شد. این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش.

پایان پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش

پایان پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش

پایان پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش در شرکت گاز پروژه “بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش” در شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید. این پروژه با هدف بررسی فرآیندهای سازمانی و ارائه راهکارهای مدیریت دانش متناسب با نیازهای هر فرایند انجام شد. در پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر.

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. این شركت یکی از شركت‌های تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايی طرح‌های صنعت نفت پايه‌گذاری شده است و به عنوان يكي از شركت‌های مهندسی و ساخت طرح‌های صنعت نفت و گاز كشور، مسئوليت مطالعات فنی، اقتصادی، مهندسی.

جایگاه برتر مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در جشنواره شهید رجایی

جایگاه برتر مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در جشنواره شهید رجایی

جایگاه برتر مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در جشنواره شهید رجایی بانک صنعت و معدن در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در میان بانک‌های کشور به عنوان بانک برتر کسب نمود و مورد تقدیر معاون رییس جمهور و وزیر اقتصاد قرار گرفت. استقرار مدیریت دانش.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش درشرکت گاز استان خراسان رضوی

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی به پایان رسید ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی  به پایان رسید.این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت انجام شد. برای سنجش سطح.

مدیریت دانش بانک صنعت و معدن

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش بانک صنعت و معدن

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در دومین گام از توسعه نظام مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن  ، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش  این بانک تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه.