مدیریت سایت

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش برای خبرگان منتخب شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. بدین منظور پس از شناسایی خبرگان در آستانه بازنشستگی این شرکت و تعیین اولویت‌های سال جاری، فرایند مستندسازی تجربیات  با تکنیک استخراج دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در پیاده‌سازی این تکنیک مدیریت.

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش شرکت انتقال گاز ایران

ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش شرکت انتقال گاز ایران توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تدوین شد. در ادامه اجرای پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسه‌های متعدد کارگروه مدیریت دانش، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت.

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک شهر

پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک شهر آغاز شد. فعالیت‌های این پروژه در 3 فاز اجرایی و با تمرکز بر 15 شعبه این بانک طراحی‌شده است. پیاده‌سازی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در بانک شهر با رویکرد منتورینگ توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین اهداف این پروژه توانمندسازی سفیران دانش.

انتشار دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

اولین جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران برگزار شد. در این جلسه که مدیریت منطقه، مدیران میانی و عملیاتی منطقه حضور داشتند، تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، مراحل استقرار نظام مدیریت دانش در این شرکت را تبیین کرد. در ادامه جلسه تیم اجرایی مدیریت.

مستندسازی تصویری تجربیات خبرگان گل‌گهر

مستندسازی تصویری تجربیات خبرگان گل‌گهر توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا انجام شد. در ادامه فعالیت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، استخراج دانش خبرگان در دستور کار تیم مدیریت دانش این شرکت قرار گرفت. بدین منظور خبرگان در آستانه بازنشستگی شرکت با همکاری واحدهای مربوطه شناسایی شدند و پس از تعیین.

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک آینده

پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک آینده آغاز شد. این پروژه با رویکرد منتورینگ توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا انجام می‌شود و در آن تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش در حوزه‌های ستادی و اجرایی بانک پیاده‌سازی می‌شود. یکی از مهم‌ترین اهداف این پروژه توانمندسازی سفیران دانش بانک آینده در راستای اجرای راهکارهای مدیریت دانش پس.

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه در دومین گام از توسعه نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش  این مجتمع تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله.

تدوین کتاب درس‌آموخته‌های فاز ۳ پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس در راستای کمک به رونق بخش کشاورزی و به خودکفایی رساندن کشور در تولید کود اوره، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی گام‌های موثر و مثبتی برداشته است. ساخت و راه‌اندازی فاز سوم مجتمع و افایش ظرفیت تولید، یکی از اقدامات راهبردی در این.

مدیریت دانش در پروژه

امروزه اهمیت دانش برکسی پوشیده نیست. دانش، یک منبع مهم سازمانی است که مزیت رقابتی پایدار را فراهم می‌کند اکثر سازمان‌های مُدرن، درک کرده‌اند که برای کسب ارزش‌افزوده از دارایی‌های دانشی باید آن‌ها را به جریان اندازند. به گفته پیتر دراكر “راز موفقیت سازمان‌ها در قرن 21 همان مدیریت دانش است”. بنابراین، مدیران سازمان‌ها باید.