blank

آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای قم

پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای قم آغاز شد. هدف از اجرای این پروژه ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سازمان در حوزه مدیریت دانش و استفاده از ابزارها و تکنیک‌های کاربردی مدیریت دانش در راستای خلق ارزش از دانش سازمانی است.

پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای قم طی12 ماه و در 8 فاز عملیاتی برنامه‌ریزی شده است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی این شرکت اجرایی خواهد شد.

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در این پروژه از رویکرد منتورینگ استفاده می‌کند تا پس از اتمام پروژه سفیران دانش این شرکت، فعالیت‌های مدیریت دانش را ادامه دهند.

شرکت آب منطقه‌ای قم

موضوع فعالیت شرکت مطابق مفاد ماده 7 اساسنامه عبارتند از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برقآبی و ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برقآبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج بر قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای وزارت نیرو.

 شرکت برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه، با رعایت مقررات و قوانین مربوطه در محدوده عمل خود مجاز به 15 بند از اقدامات مشروح ذیل ماده 7 گردیده است که فرآیندها و احکام و تکالیف سنواتی در قالب برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در دفاتر معاونتهای تخصصی ستاد به صورت اهداف کمی وکیفی پیش بینی و به شرکت ابلاغ  می‌گردد و به صورت دوره ای از طریق دفاتر مزبور پایش، سنجش و رصد می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =