احمد سپهری

تدوین نقشه دانش در کارخانه فرآوری گل‌گهر

در ادامه فعالیت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، فرایند معماری نقشه دانش در کارخانه فرآوری گل‌گهر با محوریت حوزه فرآوری آغاز شد. بدین منظور جلسه‌های طراحی و تدوین نقشه دانش سازمانی با حضور روسای واحدهای مختلف کارخانه‌‌های فرآوری از مردادماه آغاز شد و ماحصل آن تعیین وضع موجود دانشی و تدوین نقشه.

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 8 عملیات انتقال گاز

اولین جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 8 عملیات انتقال گاز برگزار شد. در این جلسه که مدیریت منطقه، مدیران میانی و عملیاتی منطقه حضور داشتند، تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، مراحل استقرار نظام مدیریت دانش در این شرکت را تبیین کرد. در ادامه جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش، پاسخگوی.

پایان پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش

پایان پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش در شرکت گاز پروژه “بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش” در شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید. این پروژه با هدف بررسی فرآیندهای سازمانی و ارائه راهکارهای مدیریت دانش متناسب با نیازهای هر فرایند انجام شد. در پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی به پایان رسید ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی  به پایان رسید.این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت انجام شد. برای سنجش سطح.

مدیریت دانش و فراموشی سازمانی

در این مطلب به بررسی مدیریت دانش و فراموشی سازمانی می‌پردازیم. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که در یک رخداد ویژه و یا لحظه انجام یک کار هیجان‌انگیز، مهم و خاص در زندگی به خودتان گفتید «این لحظه رو هیچ وقت یادم نمی‌ره»؛ ولی بعد از مدتی متوجه شدید که فقط کلیات آن رخداد.

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی فرهنگ سازمانی مدیریت دانش می‌پردازیم. یکی از کلیدی‌ترین ارکان پیاده‌سازی مدیریت دانش فرهنگ سازمانی است. فرهنگ‌سازمانی به‌مثابه یک زمین کشاورزی است که هرچقدر بستر آماده‌تری داشته باشد، محصول با کیفیت‌تری نیز از آن به عمل می‌آید؛ اما این زمین در بسیاری از سازمان‌ها شوره‌زار است و یا در حالتی بهتر، بیابان.

فرهنگ‌سازی مدیریت دانش

نقش فرهنگ‌سازی مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین عوامل پیاده‌سازی مدیریت دانش فرهنگ‌سازی مدیریت دانش است. فرهنگ محرک قدرتمند مدیریت دانش است. همه ما این جمله را در ظاهر قبول داریم اما در عمل شاید کم‌تر به آن معتقد هستیم. بسیار از رویکردهای مدیریت دانش مانند انجمن‌های خبرگی، مدیریت درس‌آموخته‌ها و بهترین تجارب مبتنی بر فعالیت‌های.

پیاده‌سازی تکنیک انتقال دانش PAL در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

پیاده‌سازی تکنیک انتقال دانش PAL در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر امسال نیز همانند سال‌های گذشته، دبیرخانه نظام‌های مشارکتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برنامه جامعی برای مدیریت دانش اورهال تدوین کرد. بر این اساس دو ماه قبل از اورهال کارخانه گندله‌سازی ۱، پیاده‌سازی تکنیک یادگیری از همتایان Peer Assisted Learning در دستور کار.

تدوین نقشه دانش گاز استان هرمزگان

تدوین نقشه دانش گاز استان هرمزگان در سومین گام از پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت گاز هرمزگان، فرایند تدوین نقشه دانش در حوزه‌های کلیدی دانش تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری بیش از 20 جلسه با مدیران و خبرگان سازمان، نقشه دانش مبتنی بر مدل APQC تدوین و طراحی شد. نقشه دانش شرکت گاز.

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش گاز هرمزگان

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش گاز هرمزگان در دومین گام از پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت گاز هرمزگان، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله مدیریت دانش با.