ساختار مدیریت دانش

چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟

چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟

در این مطلب به بررسی اینکه چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟ می‌پردازیم. در دنیایی که دانش برابر با قدرت است، بسیاری از کارمندان احساس می‌کنند که حفظ و عدم به اشتراک گذاری دانش، آن‌ها را با ارزش‌تر و سایرین را نيازمندتر می‌کند. برای مقابله با این مسئله سازمان‌ها می‌توانند فرهنگی را پرورش دهند که به.

تدوین نقشه دانش در شرکت انتقال گازایران

تدوین نقشه دانش در شرکت انتقال گاز ایران

نقشه دانش شرکت انتقال گاز ایران توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تدوین شد. پس از انجام فعالیت های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و تدوین ارکان جهت ساز و استراتژی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، نقشه دانش در این شرکت تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری بیش از 60 جلسه با.

blank

نقش راهبران دانش در سازمان

دانش در هر سازمانی جریان دارد. این جریان می‌تواند از بالا به پایین یا از پایین به بالا و یا به‌صورت افقی در سازمان جریان داشته باشد. هر قدر بسترهای گردش دانش در سازمان هموارتر باشد، جریان دانش روان‌تر خواهد بود. مولدهای گردش دانش در سازمان کارکنان دانشی یا دانشکاران هستند. به‌عبارت‌دیگر ایجاد سیستم مدیریت.

اهمیت مدیریت دانش در سازمان

اهمیت مدیریت دانش در سازمان

در این مطلب به بررسی اهمیت مدیریت دانش در سازمان می‌پردازیم. در دنیایی که دانش مساوی با قدرت است، بسیاری از کارمندان احساس می‌کنند اگر دانش تخصصی‌شان را بروز ندهند، ارزششان بیشتر خواهد بود و تقاضا برای آن‌ها زیاد می‌شود! برای مقابله با این طرز فکر، سازمان‌ها باید فرهنگی را پرورش دهند که کارکنان می‌دانند.

مدیریت دانش شخصی چیست؟

مدیریت دانش شخصی (PKM) چیست؟

مدیریت دانش شخصی (PKM) یکی از مفاهیم مهم مدیریت دانش است. این رویکرد در راستای ایجاد سیستم جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات و دانش شخصی به کار گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر که جمع‌آوری اطلاعات عمدتا در بسترهای دیجیتالی انجام می‌شود، استفاده از تکنیک‌های مدیریت دانش شخصی می‌تواند نقش بسزایی در دسته‌بندی و بکارگیری از دانش.

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

اولین جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران برگزار شد. در این جلسه که مدیریت منطقه، مدیران میانی و عملیاتی منطقه حضور داشتند، تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، مراحل استقرار نظام مدیریت دانش در این شرکت را تبیین کرد. در ادامه جلسه تیم اجرایی مدیریت.

چارچوب مدیریت دانش

چارچوب مدیریت دانش چیست؟

در این مقاله به بررسی چارچوب مدیریت دانش می‌پردازیم و اجزای تشکیل‌دهنده این چهارچوب را موردبررسی قرار می‌دهیم. این چارچوب شامل کارکنان، فرایندها، رهبری، فناوری است. چارچوب مدیریت دانش چیست؟ مدیریت دانش نیازمند چارچوبی است که شامل کارکنان، فرآیندها، فناوری‌ها و رهبری است، بیشتر سازمان‌ها تصور دارند با خرید فناوری و نرم‌افزار مدیریت دانش می‌توانند.

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 8 عملیات انتقال گاز

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 8 عملیات انتقال گاز

اولین جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 8 عملیات انتقال گاز برگزار شد. در این جلسه که مدیریت منطقه، مدیران میانی و عملیاتی منطقه حضور داشتند، تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، مراحل استقرار نظام مدیریت دانش در این شرکت را تبیین کرد. در ادامه جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش، پاسخگوی.

blank

نقش مدیران میانی سازمان در مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی  نقش مدیران میانی سازمان در مدیریت دانش پرداخته‌شده‌است. مدیران میانی سازمان مدیریت سطح متوسط ​​را تشکیل می‌دهند و  نقش موثری در پیاده‌سازی مدیریت دانش دارند.  آن‌ها پایین‌تر از مدیریت ارشد و  اجرایی و بالاتر از رهبران تیم قرار دارند. مدیران میانی کارهای تیم را پیگیری کرده و اطمینان حاصل می‌کنند.

مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین یکی از حوزه های مهم برای سازمان های تولیدی است و نقش بسزایی در موفقیت آن ها ایفا می کند. از آنجا که دانش یکی از کلیدی ترین سرمایه های سازمانی است، مدیریت دانش نیز به عنوان یک رویکرد بهبود مستمر می در ارتقاء عملکرد زنجیره تامین موثر باشد. شرح شغل مدیریت.