فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟

چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟

در این مطلب به بررسی اینکه چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟ می‌پردازیم. در دنیایی که دانش برابر با قدرت است، بسیاری از کارمندان احساس می‌کنند که حفظ و عدم به اشتراک گذاری دانش، آن‌ها را با ارزش‌تر و سایرین را نيازمندتر می‌کند. برای مقابله با این مسئله سازمان‌ها می‌توانند فرهنگی را پرورش دهند که به.

blank

8 مرحله پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مدیریت دانش در سازمان

در این مطلب به بررسی 8 مرحله پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مدیریت دانش در سازمان می‌پردازیم. برنامه مدیریت دانش موفق با سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های فکری مبتنی بر دانش، بهره‌وری کارکنان، کیفیت محصول و خدمات را افزایش می‌دهد. اما پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها با چالش‌هایی همراه است که در ادامه به آن می‌پردازیم. بسیاری از سازمان‌ها به‌منظور بهره‌مندی از.

نقش فناوری در اشتراک دانش

نقش فناوری در اشتراک دانش

در این مطلب به بررسی نقش فناوری در اشتراک دانش می‌پردازیم. گاهی اوقات به نظر می‌رسد که شما سازمانی مجهز به همه ابزارهای لازم (از جمله نرم‌افزار وکارکنان بسیار ماهر) هستید، اما با وجود همه این‌ها موفق نمی‌شوید که مدیریت دانش را به‌درستی در سازمان‌تان پیاده‌سازی کنید. دلیل آن عدم وجود فرهنگ مدیریت دانش است..

blank

چگونه اشتراک‌گذاری دانش فرهنگ‌سازمانی را بهبود می‌بخشد؟

در طول چند دهه اخیر، ایجاد فرهنگ‌سازمانی به یک اولویت در بین سازمان ها تبدیل شده است. مطالعات موردی و درس‌های کسب‌وکار زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند فرهنگ سالم چقدر برای رشد و موفقیت سازمان مهم است. یک مطالعه نشان می‌دهد که کارکنانی که  فرهنگ سازمانی را دوست ندارند، 24 درصد بیشتر احتمال دارد کار.

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان یعنی مسئولیت بیشتر بر دوش کشیدن بدون کوچک‌ترین چشمداشت به پاداش. کارکنان توانمند در مقابل انجام کار کمتر لفظ نه ” یا “ نمی‌توانم ” را بکار می‌برند. توانمندی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند کنترل بیشتری بر محیط و کارشان داشته باشند، میزان تشریک‌مساعی آنان به‌عنوان عضوی از گروه افزایش یابد.

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

جلسه تیم مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

اولین جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران برگزار شد. در این جلسه که مدیریت منطقه، مدیران میانی و عملیاتی منطقه حضور داشتند، تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، مراحل استقرار نظام مدیریت دانش در این شرکت را تبیین کرد. در ادامه جلسه تیم اجرایی مدیریت.

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

تحقیقات و بررسی‌های پژوهشگران حوزه مدیریت این نکته را روشن می‌سازد که اصول مدیریت سنتی یعنی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، جذب و استخدام، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای جدید هدایت، تواناسازی کارکنان، ارزیابی  و مشارکت در قرن بیست و یکم تغییریافته که اصطلاحاً به آن اصول مدیریتLEAP  می‌گویند. تصور رایجی که در مورد تواناسازی کارکنان وجود.

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان در درجه اول در خصوص فرهنگ و تغییر فرهنگ است که در رابطه با ایجاد یک انتظار سازمانی و تمایل برای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های دانشی صحبت می‌کند. «نحوه انجام کارها» شامل توجه به برنامه‌ریزی دانش و استفاده از فعالیت‌های مدیریت دانش مانند فرآیندهای یادگیری تیمی، انجمن‌های اشتراک دانش و انتقال.

فرهنگ و ارزش‌ در مدیریت دانش

فرهنگ و ارزش‌ در مدیریت دانش

فرهنگ‌ و ارزش‌ از اصلی‌ترین مولفه‌های مدیریت دانش در انتخاب کارکنان، فرآیند، تکنولوژی و اجرای آن‌‌ها به‌شمار می‌رود. فرهنگ و ارزش‌تعیین‌کننده روش انجام امور در سازمان است و موضوعات مهم و یا تابوها را مشخص می‌کند. مدیریت دانش نیازمند آن است که سازمان، دارای فرهنگ با ارزش‌های مبتنی بر اشتراک دانش باشد. تعیین فرهنگ فعلی.

سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش

سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی سازمان‌های هوشمند و پاداش‌دهی به مدیریت دانش می‌پردازیم. چگونه یک برنامه پاداش و قدردانی برای مدیریت دانش تنظیم می‌کنید؟ این کار سخت‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که علی‌رغم سال‌ها تلاش برای افزایش پذیرش و تعامل، تنها 11 درصد از مدیران دانش می‌گویند که.