بلوغ مدیریت دانش

مرحله دوم ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

مرحله دوم ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

پس از طی شدن 2 سال از ارزیابی اولیه سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و پیاده‌سازی برخی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در این شرکت، «مرحله دوم ارزیابی بلوغ مدیریت دانش» با هدف سنجش میزان رشد اقدامات مدیریت دانش انجام شد. بدین منظور گروه مشاوره مدیریت دانش دانا با همکاری.

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی اولین گام پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به پایان رسید. در این گام ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت دامداران

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت دامداران

فاز اول پیاده‌سازی مدیریت دانش در  شرکت دامداران با اتمام فعالیت‌های‌ ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش به پایان رسید. این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت انجام شد. برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش علاوه بر ابزار پرسشنامه، جلساتی با.

عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان

عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان

رهبران موفق مدیریت دانش در شرکت‌های معتبر همواره می‌خواهند برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها بهبود یابد. بسیاری از این شرکت‌ها در سطوح بالای بلوغ مدیریت دانش قرار دارند، اما بازهم آن‌ها  همواره به‌ دنبال عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان و فرصت‌هایی برای ارتقا و بهبود استراتژی‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان هستند. تلاش.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه به پایان رسید اولین گام در پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش بود که از اوایل تیرماه آغاز شد. این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش درشرکت گاز استان خراسان رضوی

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی به پایان رسید ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان خراسان رضوی  به پایان رسید.این گام از پروژه با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهود، عارضه‌های سازمانی و تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت انجام شد. برای سنجش سطح.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران به پایان رسید. برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران علاوه بر تحلیل آماری بیش از 2000 پرسشنامه یکی از مدل‌های مرجع بلوغ مدیریت دانش، مجموعا حدود 100 هزار داده مورد تحلیل قرار گرفت.علاوه بر این 70 جلسه مصاحبه با مدیران و.

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

 سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن به پایان رسید. بانک صنعت و معدن پس از پیاده‌سازی برخی راهکارها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در سال گذشته و کسب نتایج ارزشمند، اقدامات پروژه توسعه  مدیریت دانش در سال جاری را با ارزیابی سطح بلوغ.

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان جلسات ارزیابی وضع موجود مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان در حال برگزاری است. این جلسات با شروع فاز اول پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان از هفته گذشته آغاز شد و تا.

مدیریت دانش پتروشیمی مارون

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون پایان رسید. با توجه یه شیوع گسترده کرونا در ماه‌های اخیر، تمامی اقدامات این فاز از پروژه به صورت مجازی برگزار شد. شرکت پتروشیمی مارون از اوایل سال جاری پیاده‌سازی مدیریت دانش را آغاز کرد. اقدامات مرتبط با استقرار مدیریت دانش در این شرکت در 5 گام عملیاتی.