مستندسازی تجارب خبرگان(Knowledge Elicitation)

تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه

تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه

در این خبر به بررسی تدوین کتاب تجربیات خبرگان صنعت بیمه می‌پردازیم. در ادامه فعالیت‌های پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در پژوهشکده بیمه، کتاب تجارب خبرگان صنعت بیمه تدوین شد. برای تهیه این کتاب از تکنیک‌های استخراج دانش استفاده شده و هدف از تدوین آن حفظ سرمایه‌های دانشی و تجربیات خبرگان است. پژوهشکده بیمه با هدف اشتراک‌گذاری.

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش برای خبرگان منتخب شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. بدین منظور پس از شناسایی خبرگان در آستانه بازنشستگی این شرکت و تعیین اولویت‌های سال جاری، فرایند مستندسازی تجربیات  با تکنیک استخراج دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در پیاده‌سازی این تکنیک مدیریت.

مستندسازی تصویری تجربیات خبرگان شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

مستندسازی تصویری تجربیات خبرگان گل‌گهر

مستندسازی تصویری تجربیات خبرگان گل‌گهر توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا انجام شد. در ادامه فعالیت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، استخراج دانش خبرگان در دستور کار تیم مدیریت دانش این شرکت قرار گرفت. بدین منظور خبرگان در آستانه بازنشستگی شرکت با همکاری واحدهای مربوطه شناسایی شدند و پس از تعیین.

blank

تدوین کتاب درس‌آموخته‌های فاز ۳ پتروشیمی پردیس

در این خبر به بررسی تدوین کتاب درس‌آموخته‌های فاز ۳ پتروشیمی پردیس می‌پردازیم. شرکت پتروشیمی پردیس در راستای کمک به رونق بخش کشاورزی و به خودکفایی رساندن کشور در تولید کود اوره، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی گام‌های موثر و مثبتی برداشته است. ساخت و راه‌اندازی.

blank

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در پژوهشکده بیمه  با هدف حفظ سرمایه‌های دانشی و تجربیات خبرگان این سازمان در حال اجراست. پس از بررسی‌های انجام شده در این سازمان، تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش مورد نیاز تعیین شدند. یکی از راهکارهای مهم در پژوهشگاه بیمه پیاده‌سازی تکنیک استخراج.

16 متدولوژی کاربردی در مدیریت دانش

16 متدولوژی کاربردی در مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی 16 متدولوژی کاربردی در مدیریت دانش می‌پردازیم. متدولوژی‌ها شامل سیاست‌ها، قوانین، تکنیک‌ها و رویه‌هایی می‌شوند که نحوه انجام کار را توضیح داده و روش‌های اثبات شده برای انجام موفقیت‌آمیز آن را ارائه می‌دهند. هنگامی‌که یک فرآیند برای انجام یک نتیجه مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند تدوین شده و به.

مدیریت دانش دانا

تدوین کتاب تجارب احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار

کتاب تجارب احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار تدوین شد. پروژه بزرگراه شهید رستگار یکی از طرح‌های مهم و تاثیرگذار در تکمیل رینگ خارجی شبکه بزرگراهی تهران است. احداث این طرح کاهش ترافیک در جنوب شرقی تهران، صرفه‌جويی در مصرف سوخت و جلوگيری از اتلاف زمان را به همراه دارد. همچنین مشکل بار ترافیک سنگین ورودی‌های.

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان پس از اتمام فعالیت‌های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان و معماری اولیه نقشه دانش سازمان  و تدوین اسنادبالادستی مدیریت دانش، اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در این سازمان آغاز شد. در همین راستا پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش خبرگان با.

استخراج دانش

برگزاری کارگاه آموشی استخراج دانش خبرگان در شرکت آبفای فارس

کارگاه آموشی استخراج دانش خبرگان در شرکت آبفای فارس برگزار شد. این کارگاه آموزشی  به صورت کاربردی و با حضور سفیران دانش و متولیان مدیریت دانش این سازمان در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار شد. در این دوره آموزشی تخصصی مدیریت دانش، پس از ارائه مفاهیم، الزامات، مزایا و ضرورت های مدیریت دانش،.

استخراج دانش خبرگان

برگزاری جلسات استخراج دانش خبرگان در شرکت گاز مازندران

در ادامه فعالیت‌های اجرایی مدیریت دانش در شرکت گاز استان مازندران، جلسات استخراج دانش خبرگان  در آستانه بازنشستگی این شرکت برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات مستندسازی درس‌آموخته ها و تجربیات افراد خبره بود. برای افزایش کیفیت مصاحبه‌های مستندسازی دانش، این جلسات با همراهی سفیران دانش شرکت گاز مازندران و تیم متولی مدیریت دانش.