مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

چهاردهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار چهاردهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

چهاردهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد دسترسی به دانش روز، مطالعه مقالات جدید و معتبر و الگوبرداری از تجربیات سازمان‌های موفق در حوزه مدیریت دانش کمک بسیار زیادی به سازمان‌ها می‌کند تا مسیر اقدامات خود را درست طراحی کنند. ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تلاش می‌کنیم تا قدم کوچکی در.

blank

انتشار دوازدهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار دوازدهمین شماره مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا دسترسی به دانش روز، مطالعه مقالات جدید و معتبر و الگوبرداری از تجربیات سازمان‌های موفق در حوزه مدیریت دانش کمک بسیار زیادی به سازمان‌ها می‌کند تا مسیر اقدامات خود را درست طراحی کنند. ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تلاش می‌کنیم تا قدم کوچکی در.

دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا دهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.

انتشار ویژه‌نامه مهرگان مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار ویژه‌نامه مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار ویژه‌نامه مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا تحولات به‌وجود آمده پس از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا بیش از پیش به ما نشان داد که سرعت تغییرات در دنیای امروز بسیار زیاد است و سازمان‌هایی در این شرایط موفق هستند که تحولات آینده را از امروز پیش‌بینی کرده و برای مواجه با آن اقدام.

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا نهمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.

انتشار مجله مدیریت دانش

هفتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

هفتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. یکی از رسالت‌های ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تلاش برای انتشار و ارائه به‌روز‌ترین مطالب تخصصی مدیریت دانش است. در سالی که گذشته همکاران ما بیش از 300 مقاله با موضوعات متنوع مدیریت دانش را تدوین کردند که در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی دانا.

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا (شماره 6)

ششمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

ششمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش سازمان‌ها، دانشکاران سازمان‌ها، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور بود. ماحصل تلاش ما در سالی که گذشت.

مجله مدیریت دانش دانا

پنجمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

پنجمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد مطالعات تطبیقی همکاران ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا نشان داده که سازمان‌های پیشرو در دنیا برای ارتقاء سطح فرهنگ‌سازمانی خود در زمینه مدیریت دانش از رویکردهای «مدیریت تغییر» استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، تمامی اقدامات اجرایی مدیریت دانش در سازمان، همسو با مدل‌های اجرایی.

مجله مدیریت دانش دانا

انتشار ویژه‌نامه یلدای مدیریت دانش و نوآوری دانا

ویژه‌نامه مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. یکی از مهم‌ترین اهداف مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا ارائه به‌روزترین مطالب مدیریت دانش به علاقه‌مندان این حوزه سازمانی است و همکاران ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا همواره در تلاش‌اند تا به این هدف جامه عمل بپوشانند. انتشار خلاصه‌ای از اقدامات و به‌روش‌های 10.