مدیریت دانش اورهال

آغاز پیاده‌سازی مدیریت دانش اورهال در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آغاز پیاده‌سازی مدیریت دانش اورهال در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت دانش اورهال در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر آغاز شد. بدین منظور مدیریت دانش اورهال در کارخانه گندله سازی این شرکت اجرایی شد. زمستان سال 1397 بود که فرایند مدیریت دانش اورهال برای اولین‌بار در کشور، در کارخانه گندله سازی 1 گل‌گهر آغاز شد.  چند ماه بعد و در تابستان سال 1398، درس.

مدیریت دانش اورهال در مجتمع مس سرچشمه آغاز شد

مدیریت دانش اورهال در مجتمع مس سرچشمه آغاز شد

مدیریت دانش اورهال در امور ذوب و تغلیظ مجتمع مس سرچشمه آغاز شد. در این اورهال تیم اجرایی مدیریت دانش مجتمع  با همراهی سفیران دانش در امور منتخب اقدام به مدون‌سازی درس‌آموخته‌های کلیدی در تعمیرات اساسی می‌نمایند. مدیریت دانش اورهال یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز اجرای مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه است. باتوجه‌به اینکه.

مدیریت دانش اورهـال گل‌گهر آغاز شد

مدیریت دانش اورهال کارخانه فرآوری و گندله‌سازی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

مدیریت دانش اورهال گل گهر مدیریت دانش اورهال گل گهر در سال 1400 آغاز شد. بدین منظور مدیریت دانش اورهال در کارخانه فرآوری و گندله سازی  شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اجرایی خواهد شد زمستان سال 1397 بود که فرایند مدیریت دانش اورهال برای اولین بار در کشور، در کارخانه گندله سازی 1 گل‌گهر آغاز.

مدیریت دانش اورهال

کتاب درس‌آموخته‌های تعمیرات اساسی کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر منتشر شد

فرایند مدیریت دانش تعمیرات اساسی(اورهال) کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجرا شد. به اعتقاد بسیاری از خبرگان صنعت، دانشی که در فرایند تعمیرات اساسی به دست می‌آید با دانش حاصل از بهره‌برداری و نگهداری از کارخانه در شرایط کاری نرمال متفاوت است و استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش برای.

مدیریت دانش اورهال

مدیریت دانش اورهال

در این مقاله مدیریت دانش اورهال و ضرورت پیاده‌سازی مدیریت دانش در تعمیرات اساسی بررسی می‌شود. یکی از مهم ترین چالش‌های شرکت‌های تولید محور، تعمیرات اساسی تجهیزات و کارخانه‌هاست که در صورت مدیریت ضعیف این فرآیند، هزینه‌های بسیار زیادی به سازمان تحمیل می‌شود. هدف از تعمیرات اساسی، حفظ و نگهداری سیستم در شرایط کارآمد می‌باشد.در.