تحلیل شکاف دانش(knowledge Gap)

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در مس سرچشمه

تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش در امور تغلیظ مجتع مس سرچشمه به پایان رسید. در ادامه اقدامات اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه، پس از تدوین نقشه دانش، تحلیل شکاف دانشی و تدوین استراتژی دانش انجام شد. تحلیل شکاف دانش یکی از تکنیک‌های کاربردی و کلیدی در مدیریت دانش است که.

نقش مدیریت دانش در توسعه

نقش مدیریت دانش در توسعه

در این مطلب به بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه می‌پردازیم. پیوند بین دانش و توسعه سابقه طولانی دارد؛ اما اخیراً کشورها به آن اهمیت لازم را داده‌اند. دانش تا زمان تلاش‌های بازسازی پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک عامل مهم تولید شناخته شد. پیتر دراکر، استاد مدیریت، یکی از نخستین نویسندگانی است.