مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش پژوه مبتنی بر چارچوب PMBOK

هنگامی که یک پروژه در حال انجام است، هر یک از افراد مشغول انجام وظایف و ایفای نقش خود هستند تا بتوانند در زمان مقرر، هزینه تعریف شده و با کیفیت مناسب کار را به پایان برسانند. از روزی که ایده شکل‌گیری پروژه مطرح می‌شود تا بهره‌برداری از آن اتفاقات مهمی رخ داده و تجربیات جدیدی کسب می‌شود، خلاقیت‌هایی نو پدید می‌آید و دستاوردهای آن خلاقیت‌ها در طول اجرای طرح به کار بسته می‌شود.

به‌طور معمول مستندات گوناگونی در واحدهای مختلف پروژه ایجاد می­شود و موارد گوناگونی که ارزش ثبت و بررسی دارد پدید می‌آید، ولی معمولاً سازمان­ها به دنبال جمع‌آوری و ساماندهی این اطلاعات ارزشمند نیستند. از طرفی با اتمام پروژه بیش­تر افراد کلیدی از آن خارج می‌شوند و حتی اگر هنوز در دسترس هم باشند، به مرور زمان بسیاری از تجارب کسب شده در ذهنشان کمرنگ شده و در نهایت فراموش می‌شود. مستندات پروژه نیز که به صورت غیرمتمرکز  جمع‌آوری شده در جاهای مختلفی پراکنده می‌شوند و به طور کلی یافتن اطلاعاتی که برای پروژه‌های مشابه بسیار ارزشمند هستند، امری دشوار می‌گردد. همین موضوع سبب می‌شود که در پروژه‌های دیگر، افراد مجدداً راه‌های رفته را دوباره تکرار کنند و به اصطلاح چرخ، دوباره و دوباره اختراع شود و سازمان از یک سوراخ چند باره گزیده شود!

با افزوده شدن مدیریت دانش پروژه (Manage Project Knowledge) در حیطه دانش (Knowledge Area) دیسیپلین یکپارچه سازی (Project Integration) و گروه فرایندی اجرایی (Executing process group ) در فصل 4.4 از   PMBOK® Guide – Sixth Edition ANSI/PMI 99-001-2017،  مدیریت دانش پروژه به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی مدیریتی در پروژه‌ها مطرح شده است. دغدغه اصلی این فرایند، استفاده از مزایای دانش و درس آموخته‌های موجود در سازمان جهت اجرای بهتر پروژه ها و ایجاد دانش جدید جهت استفاده در پروژه های آینده سازمانی است.

در همین راستا، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه متدولوژی مدیریت دانش پروژه مبتنی بر چارچوب PMBOK کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.