مدیریت دانش پژوه مبتنی بر چارچوب PMBOK

مدیریت دانش پروژه

مدیریت دانش پژوه مبتنی بر چارچوب PMBOK

هنگامی که یک پروژه در حال انجام است، هر یک از افراد مشغول انجام وظایف و ایفای نقش خود هستند تا بتوانند در زمان مقرر، هزینه تعریف شده و با کیفیت مناسب کار را به پایان برسانند. از روزی که ایده شکل‌گیری پروژه مطرح می‌شود تا بهره‌برداری از آن اتفاقات مهمی رخ داده و تجربیات جدیدی کسب می‌شود، خلاقیت‌هایی نو پدید می‌آید و دستاوردهای آن خلاقیت‌ها در طول اجرای طرح به کار بسته می‌شود.

به‌طور معمول مستندات گوناگونی در واحدهای مختلف پروژه ایجاد می­شود و موارد گوناگونی که ارزش ثبت و بررسی دارد پدید می‌آید، ولی معمولاً سازمان­ها به دنبال جمع‌آوری و ساماندهی این اطلاعات ارزشمند نیستند. از طرفی با اتمام پروژه بیش­تر افراد کلیدی از آن خارج می‌شوند و حتی اگر هنوز در دسترس هم باشند، به مرور زمان بسیاری از تجارب کسب شده در ذهنشان کمرنگ شده و در نهایت فراموش می‌شود. مستندات پروژه نیز که به صورت غیرمتمرکز  جمع‌آوری شده در جاهای مختلفی پراکنده می‌شوند و به طور کلی یافتن اطلاعاتی که برای پروژه‌های مشابه بسیار ارزشمند هستند، امری دشوار می‌گردد. همین موضوع سبب می‌شود که در پروژه‌های دیگر، افراد مجدداً راه‌های رفته را دوباره تکرار کنند و به اصطلاح چرخ، دوباره و دوباره اختراع شود و سازمان از یک سوراخ چند باره گزیده شود!

با افزوده شدن مدیریت دانش پروژه (Manage Project Knowledge) در حیطه دانش (Knowledge Area) دیسیپلین یکپارچه سازی (Project Integration) و گروه فرایندی اجرایی (Executing process group ) در فصل 4.4 از   PMBOK® Guide – Sixth Edition ANSI/PMI 99-001-2017،  مدیریت دانش پروژه به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی مدیریتی در پروژه‌ها مطرح شده است. دغدغه اصلی این فرایند، استفاده از مزایای دانش و درس آموخته‌های موجود در سازمان جهت اجرای بهتر پروژه ها و ایجاد دانش جدید جهت استفاده در پروژه های آینده سازمانی است.

در همین راستا، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه متدولوژی مدیریت دانش پروژه مبتنی بر چارچوب PMBOK کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.