مدیریت دانش در HSE

مدیریت دانش HSE

بهداشت، ایمنی و محیط زیست[1]، وظیفه رعایت و حمایت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را به همراه حفاظت از محیط زیست در سازمان بر عهده دارد. حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب‌های ناشی از شرایط غیر طبیعی عملکرد و کاهش عوارض جانبی که ممکن است ناشی از شرایط عادی عملکرد باشد، می‌پردازد. مقابله با آتش، انفجار، مواد مضر در محیط کار و کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست از جمله اقدامات این حوزه می‌باشد.

به صورت کلی حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مسئول برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی در زمینه‌های مدیریت محیط زیست‌، حفاظت از سلامت کارکنان و ایمنی شغلی است.در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، استانداردها و چارچوب‌های زیادی تدوین شده است که سازمان‌ها برای اجرای اصولی اقدامات این حوزه، باید از آنها پیروی کنند؛ در این میان می‌توان به استاندارد ایزو 4001[2] و ایزو 18001[3] اشاره کرد.

بدیهی است که اجرای اقدامات این حوزه، خصوصا حوزه ایمنی به واسطه کلیدی بودن آن و اینکه یکی از دانش‌خیزترین بخش‌های سازمانی می‌باشد، دارای دروس‌آموخته و تجارب موفق و ناموفق بیشماری است که در صورت عدم ثبت و بکارگیری آن، ممکن است منجر به تکرار حوادث جانی و مالی برای سازمان شود. به همین دلیل لازم تا با بهره‌گیری از اصول و تکنیک‌های مدیریت دانش، دانش ضمنی و صریح این حوزه به نحو احسن مدیریت شود و برای بهبود رویه‌ها و استاندارها از آنان بهره برد.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی مدیریت دانش HSE را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

 

 

[1] Health, Safety and Environment )HSE(

[2] ISO 14001 – Environmental Management

[3] ISO 18001 – OHSAS System