انجمن خبرگی

انجمن‌های خبرگی

انجمن‌های خبرگی[1] شبکه‌هایی از افرادی هستند که اطلاعات و دانش را به صورت چهره به چهره و یا مجازی به اشتراک می‌گذارند. هر انجمن‌ خبرگی با هدف مشخصی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و بینش‌های مربوط به یک موضوع یا یک حوزه کاری تشکیل می‌شود. انجمن‌های خبرگی دارای اهداف مختلفی از جمله مستند‌سازی، انتقال به‌روش‌ها و دروس‌آموخته، فراهم کردن دسترسی به متخصصان، پشتیبانی از یادگیری در هنگام کار و ارائه ایده‌ها و نوآوری‌های جدید است.

هدف نهایی انجمن‌های خبرگی تبدیل اطلاعات و دانش فردی و گروهی به دانش جمعی و سازمانی و استاندارد‌سازی فرایندهای کاری است. انجمن‌های خبرگی باعث می‌شوند تا دانش سازمانی فارغ از مرزهای ایجاد شده توسط پروژه‌ها، فعالیت‌های کاری و موقعیت‌های جغرافیایی، به راحتی و در کمترین زمان ممکن جریان پیدا کنند. انجمن‌های خبرگی همچنین می توانند منجر به بهبود فرهنگ سازمانی شوند، چراکه کلیه افراد در سازمان متناسب با علاقه و دغدغه شخصی، جذب تعدادی از این انجمن‌ها می‌شود و به واسطه همکاری و تعامل مثبت با دیگر اعضا، یاد می‌گیرد و یاد می‌دهد و روابطی را ایجاد می‌کنند که باعث حمایت اجتماعی و اعتبار شخصی می‌شود.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی تشکیل و راهبری انجمن‌های خبرگی را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

 

 

[1] Communities of practice (CoPs)