مرسر برای مدیریت دانش چه‌کار می‌کنه؟

advanced divider
مرسر 76 سال پیش توسط ویلیام منسون مرسر در شهر ونکوور کانادا تأسیس شد، یک شرکت مدیریت دارایی آمریکایی هست. مرسر در زمینه مدیریت دارایی شامل بازنشستگی، سرمایه انسانی، نظرسنجی‌ها و مطالعات، ارتباطات، سرمایه‌گذاری، برون‌سپاری و ادغام فعالیت می‌کند. مرسر از سال 1991 برنامه مدیریت دانش خودشو شروع کرد و الآن تو سطح سوم بلوغ مدیریت دانش قرار داره، و بین 10 سازمان برتر سال 2020 شد انجمن‌های خبرگی و حمایت مدیران ارشد از عوامل مهم در توانمندسازی کارکنان در رویارویی با مشکلات و باعث موفقیت‌های زیاد مدیریت دانش در مرسر بوده اختصاص زمان و توجه رهبران سازمان به مدیریت دانش و همچنین بکارگیری مدیریت دانش به عنوان جزئی از فعالیت‌های اصلی تیم‌های سازمان مهمترین عامل موفقیت مرسر بوده‌است.