رویکردهای پیاده سازی مدیریت دانش

رویکرد کلان ما در پیاده‌سازی مدیریت دانش

advanced divider

پای نهادن در وادی مدیریت دانش یک تجربه جدید برای سازمان‌‌ها است؛ اقدامی که معمولا قبلاً تجربه اجرای آن را انجام نداشته‌اند. در این زمان مهمترین سوالی که در ذهن راهبران مدیریت دانش سازمان‌ها شکل می‌گیرد این است که چگونه می توانند به راهکارهای معتبر و تجربه شده مدیریت دانش که مبتنی بر سابقه بلند مدت یک مشاور در این حوزه باشد، دست پیدا کنند؟

همانطور که “مدیریت دانش” ارزش بالایی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند؛ بنابراین “دانش” در مورد چگونگی اجرای “مدیریت دانش” نیز از ارزش بالایی برخوردار خواهد بود. در همین راستا “گروه مشاوره مدیریت دانش دانا” به منظور انتقال این “دانش”، کلیه راهکارهای مدیریت دانش خود را، با رویکرد مربیگری، طراحی و پیاده‌سازی می‌کند تا در نهایت، راهبران مدیریت دانش سازمان ماهی گرفتن را بیاموزند!”