دیلویت برای مدیریت دانش چه‌کار می‌کنه؟

advanced divider

دیلویت 176 سال پیش توسط ویلیام ولش دیلویت در شهر لندن تأسیس شد، یک شرکت شبکه خدمات حرفه‌ای چندملیتی هست.

دیلویت خدمات متنوعی در حوزه‌های حسابرسی، مشاوره مدیریت، مشاوره مالی، مدیریت ریسک سازمانی، امور مالیاتی، و فعالیت‌های قانونی، ارائه می‌دهد

دیلویت از سال 1999 برنامه مدیریت دانش خودشو شروع کرده و الآن تو سطح پنجم بلوغ مدیریت دانش قرار داره

نیروهای تازه‌واردهنگام دریافت آموزش‌های اولیه در مورد اشتراک‌دانش نیز اطلاعات کسب می‌کنن و در ماه‌های آغازین کار خود به تدریج به تیم تبادل دانش معرفی می‌شوند

تیم مدیریت دانش دیلویت یک سرویس جهانی مشترک موسوم به CoRe Knowledge Services (KS)

برای مدیریت مستندات و اشتراک دانش توسعه داد که تمام کارکنان شرکت به آن دسترسی دارند

شعارتیم مدیریت دانش دلویت

تیم مدیریت دانش در دیلویت یاد گرفتند که هماهنگ با فرهنگ سازمانی در این سازمان کار کنند، این فرهنگ را کنترل کنند و صریحا انتظارات اشتراک دانش را در این فرهنگ سازمانی نهادینه کنند.