مدیریت درس‌آموخته

advanced divider

دروس آموخته، دانش حاصل شده از یک نوآوری یا تجربه است که باعث می‌شود فرد یا سازمان بتواند فرآیند و یا فعالیتی را بهبود دهند. با این بهبود، کار موثرتر، با کیفیت‌تر، ایمن‌تر و بهره‌ور‌تر انجام می‌شود. همچنین می‌توان درس‌آموخته را، آموخته‌های ناشی از اجرای فرآیندهای کاری در سازمان یا فعالیت‌های یک پروژه دانست. دروس‌آموخته شامل تجارب موفق، تجارب ناموفق و به‌روش‌های سازمان می‌شوند که باید در پایان هر فعالیت یا فرآیند، در بستری مناسب ثبت شوند.

هدف از این کار، اشتراک دروس‌آموخته و بکارگیری از آن در آینده و موقعیت‌های مشابه است. هر درس آموخته باید بیان مساله، علل ریشه‌ای مساله، راهکارهای اجرایی و نتایج و خروجی‌های حاصل از اجرای راهکارهای برطرف کردن مساله باشد تا بتواند مرجعی مهم برای بهبود اقدامات آتی و استخراج پیشنهادات اجرایی شود. به صورت کلی فرآیند مدیریت درس‌آموخته، شامل 5 گام کلیدی شناسایی درس‌آموخته، کسب درس‌آموخته، ذخیره‌سازی درس‌آموخته، به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته و به کارگیری درس‌آموخته می باشد.

به منظور انجام هر یک از گام‌های 5گانه مدیریت درس‌آموخته، ابزارها و تکنیک‌های متعددی وجود دارد که بایستی توسط کارکنان سازمان در کلیه سطوح اجرا شود. تکنیک مدیریت درس‌آموخته، یکی از پایه‌ای‌ترین تکنیک‌های مدیریت دانش است که هر سازمان فارغ از اندازه و ماهیت کاری، باید آن را ایجاد و اجرا کند.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی مدیریت درس آموخته را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.