داستان‌ سرایی

advanced divider

داستان‌ها و داستان‌سرایی از ابتدای وجود بشر با ما بوده اند و به آگاهی ما از تاریخچه بشریت کمک بسیار کرده اند. هزاران سال، با تکامل انسان، از داستان‌‌ها استفاده می‌شد تا افراد آنچه را که خرد و دانش انباشته شده بود، منتقل کنند. در دنیای مدرن که ما در آن زندگی می‌کنیم داستان معنای جدیدی به خود گرفته است: راهی برای برقراری ارتباط نه تنها در محیط سنتی داخلی بلکه در محیط کار. داستان ها و روایت‌ها‌، یک رابط منحصر به فرد و  قدرتمند در روابط انسانی تشکیل داده‌اند.

داستان‌ها با هر دو بخش ذهن انسان (منطق و احساس) سر و کار دارند. داستان‌ها ابزاری برای گفتگو، استدلال و تمرکز بر چشم انداز سازمانی هستند. داستان‌ها منجر به تقویت ارتباطات، چه در داخل سازمان در ارتباط با پرسنل و چه در خارج از سازمان در ارتباط با مشتریان حاضر، مشتریان بالقوه، شرکای تجاری، رقبای تجاری، سرمایه گذاران و دیگران می شوند.