تدوین استراتژی‌ مدیریت دانش

advanced divider

اقداماتی که در سازمان تحت عنوان بهبودهای مدیریتی و سیستمی مطرح می شوند، بایستی همراستا با استراتژی‌های کلان سازمان باشند که اگر اینچنین نباشد،؛ کلیه این اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود و از آن مهمتر نمی‌توان میزان موفقیت اقدامات را از طریق شاخص‌های عملیاتی مورد سنجش قرار داد. مدیریت دانش نیز این موضوع مستثنی نیست و نیاز به تدوین استراتژی دارد. استراتژی مدیریت دانش چارچوب حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص می­نماید. مجموعه عملیات‌ها و فعالیت­های سازمان در حوزه مدیریت دانش، اگر در پرتو استراتژی مدیریت دانش باشد، موجب می­شود تا نظام مدیریت دانش به صورت موثر و کارآمد عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمایت از سازمان، به کارکرد موثر خود ادامه دهد.

استراتژی مدیریت دانش، یک نقشه دقیق است که اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف مدیریت دانش را به صورت کامل و جامع ترسیم می‌نماید. تدوین استراتژی مدیریت دانش، پایه‌های اصلی و بنیان مدیریت دانش را تقویت بخشیده و موجب استحکام عملیات اجرایی مدیریت دانش در بازه‌های زمانی برنامه‌ریزی شده می شود، لذا مدیریت این برنامه توسط سازمان قابل رصد و اندازه گیری است. به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی ” تدوین استراتژی مدیریت دانش ” را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.