بازنگری فرایند مبتنی بر دانش

advanced divider

استقرار مدیریت دانش فرآیندگرا و یکپارچه‌سازی منابع دانشی سازمان از طریق بازنگری فرآیند مبتنی بر دانش، از مهمترین اقدامات یک سازمان برای پیاده‌سازی اصولی مدیریت دانش است. بازنگری فرآیند مبتنی بر دانش، بایستی متمرکز بر فرآیندهای زنجیره ارزش سازمان انجام شود. استانداردهای زنجیره ارزش سازمان، یکی از ابزارهای کلاسیک در تحلیل کسب و کار است که هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل زنجیره ارزش سازمان بدان معناست که سازمان، بخش‌هایی که از مزیت نسبی در مقایسه با رقبای خود برخوردار است را بشناسد و مشخص کند که از طریق کدام فرآیندها، می‌تواند بهترین ارزش را به مشتریان‌ برساند.

با تعیین فرآیندهای زنجیره ارزش با بار دانشی بالا، اقدام به بازنگری فرآیند مبتنی بر دانش، با هدف ایجاد ارتباط بین فرآیند مدیریت دانش و فرآیندهای مذکور، می‌شود. این فعالیت نقش بسزایی در نهادینه‌سازی مدیریت دانش دارد، چرا که با انجام درست این کار، ارتباط (ورودی و خروجی) سایر فرآیندها به فرآیند مدیریت دانش مشخص شده و اقدامات دانشی، بخشی از فرآیندهای کار روتین سازمان می­شود. به صورت کلی فرآیندگرایی نقش بسزایی در موفقیت مدیریت دانش در سازمان دارد. با طراحی فرآیندهای مناسب مدیریت دانش در سازمان و ایجاد ارتباط با سایر فرآیندها، بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش به جزء جدانشدنی فرآیندهای کاری تبدیل شده و با سرعت بسیار زیادی نهادینه می‌شود. به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی ” بازنگری فرآیند مبتنی بر دانش ” را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.