ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش

رویکرد پیاده‌سازی ابزارها و تکنیک‌ها

advanced divider

مراجع مدیریت دانش در دنیا، بر اساس تجارب موفق سازمان‌های پیشرو در پیاده‌سازی مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش متنوعی را طراحی و ارائه کرده‌اند. تعدادی از این ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش برای پیاده‌سازی مدیریت دانش درسازمان‌ها توسط شرکت مشاوره مدیریت دانش دانا پیاده‌سازی می‌شود. در سازمان‌های ایرانی طی سال‌های گذشته پیاده‌سازی شده است و تعداد زیادی نیز تاکنون به مرحله اجرا در هیچ یک از سازمان‌های ایرانی نرسیده‌اند.

ما در «گروه مشاوره مدیریت دانش دانا»، نگاهی متفاوت به بهره‌گیری از این ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش داریم؛ بدان معنا که با شناسایی مسائل سازمانی و تبیین «چیستی و چرایی هر ابزار و تکنیک»، «چگونگی اجرای آن»، «زمان مناسب برای اجرای آن» و «حوزه دانشی مناسب برای اجرای آن»، به‌صورت کاملا هدفمند از جعبه ابزار مدیریت دانش بهره خواهیم برد.