گروه مالی سپهر صادرات

گروه مالی سپهر صارات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات یکی از فازهای استقرار مدیریت دانش در شرکت گروه مالی سپهر صادرات، پیاده‌سازی تکنیک‌های مدیریت دانش بود. بدین منظور در گام‌های نخستین پروژه و پس از بررسی و نیازسنجی در واحدهای سازمانی، اجرای 2 تکنیک ” استخراج دانش” و ” داستانسرایی” در دستور کار قرار گرفت.

درخت و نقشه دانش گروه مالی سپهر صادرات

درخت دانش و نقشه دانش گروه مالی سپهر صادرات تدوین شد

جلسات تدوین درخت دانش و نقشه دانش در گروه مالی سپهر صادرات از اواسط تیر ماه به مدت یک ماه برگزار شد. برای انجام این فاز از “پروژه استقرار راهکارهای مدیریت دانش”، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، بیش از 25 جلسه را با مدیران و کارشناسان تمامی واحدهای سازمانی برگزار.

گروه مالی سپهر صادرات مدیریت دانش

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات آغاز شد. گام‌های اجرایی این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش و اجرای تکینک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش در فرایندهای کلیدی این شرکت طراحی شده است. شرکت گروه مالی سپهر صادرات در سال.