چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟

چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟

مدیریت هزینه در پروژه

چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟ مدیریت هزینه در پروژه نقش حیاتی در موفقیت پروژه و دستیابی به اهداف مالی دارد؛ ولی برخلاف آموزش‌های کلاسیک، مدیریت هزینه صرفا محدود به فرآیندهای بودجه‌ریزی یا کنترل هزینه نیست و نیازمند یک ساختار یکپارچه مدیریت پروژه است. درس آموخته ارائه شده در این مقاله،.