مزیت رقابتی در سازمان

همکاری؛ عامل ایجاد مزیت رقابتی در سازمان

همکاری؛ عامل ایجاد مزیت رقابتی در سازمان

همکاری؛ عامل ایجاد مزیت رقابتی در سازمان معمولا ابزارهای فناوری اطلاعات، انگیزه کارکنان برای تعامل با یکدیگر را بالا می‌برد. بهبود تعاملات کارکنان با یکدیگر از طریق استفاده بهتر از ابزارها و قابلیت‌های جدید نیز در نهایت موجب ارتقاء کارایی و بهره‌وری سازمان می‌شود.برای دستیابی به این قابلیت‌ها، سازمان‌ها در حال به‌روزرسانی بسترهای قدیمی ارتباطی.