مدیریت دانش و فراموشی سازمانی

مدیریت دانش و فراموشی سازمانی

مدیریت دانش و فراموشی سازمانی

مدیریت دانش و فراموشی سازمانی حتما برای شما هم اتفاق افتاده که در یک رخداد ویژه و یا لحظه انجام یک کار هیجان‌انگیز، مهم و خاص در زندگی به خودتان گفتید «این لحظه رو هیچ وقت یادم نمی‌ره»؛ ولی بعد از مدتی متوجه شدید که فقط کلیات آن رخداد در ذهنتان باقی مانده و اثری.

چرخه عمر دانش

چرخ عمر دانش

چرخه عمر دانش دانش به صورت مداوم تغییر می‌کند و دانش برخی از موضوعات سریع‌تر از سایر موضوعات تغییر می‌کند. این امر پیامدهای گسترده‌ای در مدیریت دانش به همراه دارد. در حقیقت، دانش ایستا نیست و با گذشت زمان تغییر کرده و توسعه می‌یابد. دانش چرخه عمر دارد و به نظر می‌رسد با سرعت گرفتن.