مدیریت دانش در پتروشیمی مارون

ارکان جهت‌ساز مدیریت دانش در پتروشیمی مارون

تدوین ارکان جهت‌ساز مدیریت دانش در پتروشیمی مارون

تدوین ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش پتروشیمی مارون در دومین گام از پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های مدیریت دانش تدوین شد. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، چشم‌انداز مدیریت دانش، ماموریت مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و نقشه راه 4 ساله مدیریت دانش با هدف ارتقاء سطح.

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون توسط شرکت مشاوره مدیریت دانش دانا

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش پتروشیمی مارون

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی مارون آغاز شد. این پروژه با هدف ایجاد نظام مدیریت دانش بر بستر فرایندهای سازمانی این شرکت و مبتنی بر مدل APQC اجرا می‌شود. استقرار نظام مدیریت دانش در پتروشیمی مارون در قالب 5 فاز عملیاتی و طی 12.