مدیریت دانش در دولت

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان پس از اتمام فعالیت‌های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان و معماری اولیه نقشه دانش سازمان  و تدوین اسنادبالادستی مدیریت دانش، اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در این سازمان آغاز شد. در همین راستا پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش خبرگان با.

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان

برگزاری جلسه‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان جلسات ارزیابی وضع موجود مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان در حال برگزاری است. این جلسات با شروع فاز اول پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمان از هفته گذشته آغاز شد و تا.

وبینار آشنایی با الزامات دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

وبینار آشنایی با الزامات دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

وبینار آشنایی با الزامات دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی پس از انتشار دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، گروه مشاوره مدیریت دانش دانش دانا در نظر دارد یک وبینار آموزشی در راستای آشنایی هرچه بیش‌تر متولیان نظام‌‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند. در این دوره آموزشی محورهای.

دوره آموزشی مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی امری بسیار مهم است ویکی از اقدامات اصلی آن آموزش مدیریت دانش است. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداری و اشاره به «دانش بنيان كردن نظام اداری از طريق بكارگيری اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات» موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی و دانش­ محور شدن نظام.

مدیریت دانش در نظام اداری

مدیریت دانش در مدیریت اداری کشور ایران

جایگاه مدیریت دانش در مدیریت راهبردی نظام اداری  در حاشیه یکی از کنفرانس‌های مدیریت دانش که در سال جاری برگزار شد، پروفسوربراندنر Dr.Andreas Brandner)) که ریاست انجمن مدیریت دانش اتریش را برعهده دارد؛ اذعان داشت که مطالعات ایشان نشان می‌دهد که پیاده سازی مدیریت دانش در بخش غیردولتی ایران از بخش دولتی موفق‌تر بوده است!.

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

دلایل ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی امری بسیار مهم است .پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري و اشاره به «دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات» موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی و دانش­ محور شدن نظام اداری به یکی.