مدیریت دانش در بانک

گروه مالی سپهر صارات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات یکی از فازهای استقرار مدیریت دانش در شرکت گروه مالی سپهر صادرات، پیاده‌سازی تکنیک‌های مدیریت دانش بود. بدین منظور در گام‌های نخستین پروژه و پس از بررسی و نیازسنجی در واحدهای سازمانی، اجرای 2 تکنیک ” استخراج دانش” و ” داستانسرایی” در دستور کار قرار گرفت.

حلسه تیم اجرایی مدیریت دانش بانک صنعت و معدن

برگزاری دومین جلسه تیم اجرایی مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

دومین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن برگزار شد. با ادامه روند فعالیت‌های اجرایی پروژه مدیریت دانش، دومین جلسه تیم اجرایی پروژه برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای تیم اجرایی و متولیان مدیریت دانش در اداره آموزش بانک صنعت و معدن برگزار شد، پس از مرور اقدامات.

اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

با آغاز فعالیت‌های اجرایی پروژه مدیریت دانش، اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای تیم اجرایی، نمایندگان واحدهای متولی مدیریت دانش در اداره آموزش بانک برگزار شد، ساسان رستم‌نژاد به ارائه توضیحاتی در خصوص گام‌های پیاده‌سازی پروژه پرداخت. در ادامه جلسه.

آغاز پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن پروژه “پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن آغاز شد. هدف از اجرای  این پروژه ایجاد فرایندهای نظام‌مند مدیریت دانش در این بانک توسعه‌ای است. ما در این پروژه پس از شناسایی نیازهای مدیریت دانشی در واحدهای مختلف بانک به اجرای تکنیک‌ها و ابزارهای.

مدیریت دانش در بانک

مدیریت دانش در بانک‌های آمریکا و آلمان

مدیریت دانش در بانک‌های آمریکا در سال 2002 ویژگی‌های مدیریت دانش در برخی از بانک‌های بزرگ مانند شرکت چیس منهتن[1]، جیتی گروپ[2]، بانک آمریکا[3]، بانک کونتیننتال[4] بررسی شد. برخلاف مدیریت دانش در بانک‌های ژاپنی‌ که در مطلبی دیگر به تفصیل به آنها پرداختیم، بانک‌های آمریکایی توجه چشمگیری به دانش خارجی داشتند؛ زیرا بانک‌های آمریکایی، عمدتاً.

مدیریت دانش در بانک‌های ژاپن

مدیریت دانش انسان‌محور در بانک‌های ژاپن

مدیریت دانشِ انسان‌محور در بانک‌های ژاپن بانک میشیکو[1] ژاپن، نمونه خوبی از رویکرد مدیریت دانش انسان‌محور ارائه می‌دهد. در این بانک دانش از طریق فرآیندهای تعامل اجتماعی، به اشتراک گذاشته شد. چرخش شغلی و آموزش‌های درون سازمانی و شبکه های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. از آنجا که چرخش شغل یک روش آموزشی.

پیاده سازی مدیریت دانش در بانک

تجربیات پیاده‌سازی مدیریت دانش در بانک‌های بریتانیا، اسپانیا، پرتغال و ترکیه

 تاثیر مدیریت دانش بر ارزش افزوده در بانک‌ها در این مقاله به تجربیات پیاده‌سازی مدیریت دانش در بانک پرداخته می‌شود. در سال 2000 مدیران ارشد 25 سازمان بین‌المللی از جمله چهار بانک بریتانیا را مورد بررسی قرار دادند. هدف از پژوهش، افزایش ارزش افزوده‌ای است که مدیریت دانش می‌تواند به بانک اضافه کند. یافته‌ها حاکی.

مدیریت دانش در بانک جهانی

تجربیات پیاده‌سازی مدیریت دانش در بانک جهانی

هدف پیاده سازی مدیریت دانش در بانک جهانی هدف از مدیریت دانش در بانک جهانی مدیریت بمؤثر دانش تولید شده در پروژه‌های بانک جهانی، فراهم آوردن دسترسی سریع‌تر و مؤثرتر به دانش داخلی و خارجی مربوطه برای به حداکثر رساندن تأثیر آن بر مشتری است.  بانک جهانی، مانند بسیاری از سازمان‌های توسعه‌ای، دانش را از.

استقرار مدیریت دانش در بانک‌ها

ضرورت و پیشینه استقرار مدیریت دانش در بانک‌ها

 استقرار مدیریت دانش در بانک‌ها در این مطلب به “ضرورت و پیشینه استقرار مدیریت دانش در بانک‌ها” می پردازیم. دکتر ناصر فتحی عیسی؛ استاد مصری تبار دانشگاه بیروت در لبنان، در سال 2019 مقاله ای را با موضوع “تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در بانک‌ها” منتشر کردند که پس از مطالعه آن به دلیل مثال‌های بسیار.