مجله مدیریت دانش و نوآوری

انتشار مجله مدیریت دانش

هفتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

هفتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. یکی از رسالت‌های ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تلاش برای انتشار و ارائه به‌روز‌ترین مطالب تخصصی مدیریت دانش است. در سالی که گذشته همکاران ما بیش از 300 مقاله با موضوعات متنوع مدیریت دانش را تدوین کردند که در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی دانا.

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. در این شماره از مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا تلاش کردیم تا مقالات و مطالب کاربردی حوزه مدیریت دانش و نوآوری را با شما به‌اشتراک بگذاریم. امیدواریم مطالعه این مقالات موجب ارتقا سطح آگاهی متولیان مدیریت دانش و دانشکاران سازمانی شود.  با ارائه نظرات خود، ما.

مجله مدیریت دانش دانا

انتشار دومین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

دومین شماره “مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا”  منتشر شد. ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا به دنبال ارائه راهکاری ارزش آفرین مدیریت دانش هستیم و برای تحقق این مهم، الگوبرداری از تجربیات برترین‌ سازمان‌های دنیا را چراغ راه خود قرار دادیم. همکاران ما همواره در حال جمع‌آوری و مطالعه به‌روز ترین مطالب حوزه مدیریت.

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا- شماره 1

اولین شماره “مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا” منتشر شد

اولین شماره “مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا”  منتشر شد. این مجله تخصصی به ارائه آخرین مطالب در زمینه مدیریت دانش و نوآوری می‌پردازد.   تلاش‌های نظام‌مند مدیریت دانش در دنیا بیش از دو دهه پیش آغاز شد و طی این سال‌ها، سازمان‌های بسیاری در مسیر رشد و تعالی مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش.