رضا خانی

مکتب فکری مهم در مدیریت دانش

5 مکتب فکری مهم در مدیریت دانش

دیدگاه‌های مرجع در مدیریت دانش 5 مکتب فکری مهم در مدیریت دانش مدیریت دانش، اصل جدیدی است که در سال‌های اخیر، افراد زیادی با دیدگاه‌های برآمده از مکاتب فکری مختلف در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. «پیتر دراکر» یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مدیریت در جهان، راز موفقیت سازمان‌ها در قرن 21 را «مدیریت دانش» دانست همچنین.

خاستگاه مدیران در هزاره سوم

مدیریت دانش؛ خاستگاه مدیران در هزاره سوم

خاستگاه مدیران دانش در هزاره سوم مدیریت دانش؛ خاستگاه مدیران در هزاره سوم امروزه پیچیدگی مشاغل، تنوع مأموریت‌ها، افزایش رقابت، اهمیت تخصص، پیشرفت تکنولوژی و حجم بالای اطلاعات در سازمان‌ها، باعث ظهور پدیده‌ای به نام «مدیریت دانش» شده است. به‌کارگیری دانایی در سازمان‌ها و تلفیق آن در نظام‌های مدیریتی به‌ویژه نظام تصمیم‌گیری می‌تواند توسعه مدیریت.

مدیریت دانش در نظام اداری

مدیریت دانش در مدیریت اداری کشور ایران

جایگاه مدیریت دانش در مدیریت راهبردی نظام اداری  در حاشیه یکی از کنفرانس‌های مدیریت دانش که در سال جاری برگزار شد، پروفسوربراندنر Dr.Andreas Brandner)) که ریاست انجمن مدیریت دانش اتریش را برعهده دارد؛ اذعان داشت که مطالعات ایشان نشان می‌دهد که پیاده سازی مدیریت دانش در بخش غیردولتی ایران از بخش دولتی موفق‌تر بوده است!.