درخت دانش

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن به عنوان “بانک تخصصی توسعه‌ای” از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش آفرینی می کند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اقدامات این بانک “ارزیابی.

درخت و نقشه دانش گروه مالی سپهر صادرات

درخت دانش و نقشه دانش گروه مالی سپهر صادرات تدوین شد

جلسات تدوین درخت دانش و نقشه دانش در گروه مالی سپهر صادرات از اواسط تیر ماه به مدت یک ماه برگزار شد. برای انجام این فاز از “پروژه استقرار راهکارهای مدیریت دانش”، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، بیش از 25 جلسه را با مدیران و کارشناسان تمامی واحدهای سازمانی برگزار.

نقشه دانش

نقشه دانش کجاست؟

چند ماه پیش یکی از دوستانم که در یکی از پتروشیمی‌های خوب کشور مشغول فعالیت است با من تماس گرفت و با کلافگی گفت این نقشه دانش که میگن چیه!؟ من هم با خنده بهش گفتم که چی شد که فکر این نقشه افتادی یهو!؟ شما که نزدیک به دو ساله دارین کار مدیریت دانش.