دانا

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن به عنوان “بانک تخصصی توسعه‌ای” از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش آفرینی می کند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اقدامات این بانک “ارزیابی.

مدیریت دانش ایرانسل

یکصدمین جلسه آنلاین مدیریت دانش ایرانسل در دوران کرونا

یکصدمین جلسه آنلاین مدیریت دانش ایرانسل در دوران کرونا برگزار شد شیوع گسترده ویروس کرونا و همه‌گیری آن در چند ماه اخیر بسیاری از پروژه‌های مشاوره‌ای را تحت تاثیر قرار داد به گونه‌ای که برخی از سازمان‌ها اقدامات و فعالیت‌های مشاوره‌ای از جمله مدیریت دانش را به حالت تعلیق درآورند. یکی از عوامل موثر بر.

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد

چهارمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. در این شماره از مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا تلاش کردیم تا مقالات و مطالب کاربردی حوزه مدیریت دانش و نوآوری را با شما به‌اشتراک بگذاریم. امیدواریم مطالعه این مقالات موجب ارتقا سطح آگاهی متولیان مدیریت دانش و دانشکاران سازمانی شود.  با ارائه نظرات خود، ما.

مدیریت دانش گلگهر

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به پایان رسید. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از دو سال پیش پیاده‌سازی اقدامات زیرساختی مدیریت دانش را آغاز نمود و در این مسیر بسترهای استقرار یک نظام مدیریت دانش موفق را شکل داد. یکی از اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت.

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش گاز هرمزگان

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در شرکت گاز استان هرمزگان به پایان رسید. با توجه یه شیوع گسترده کرونا در ماه‌های اخیر، تمامی جلسه‌های این فاز از پروژه به صورت مجازی برگزار شد. شرکت شرکت گاز استان هرمزگان از شهریور سال جاری برنامه پیاده‌سازی مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داد. پیاده‌سازی مدیریت دانش.

گروه مالی سپهر صارات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات یکی از فازهای استقرار مدیریت دانش در شرکت گروه مالی سپهر صادرات، پیاده‌سازی تکنیک‌های مدیریت دانش بود. بدین منظور در گام‌های نخستین پروژه و پس از بررسی و نیازسنجی در واحدهای سازمانی، اجرای 2 تکنیک ” استخراج دانش” و ” داستانسرایی” در دستور کار قرار گرفت.

مدیریت دانش در عصر ماشین‌های هوشمند

مدیریت دانش در عصر ماشین‌های هوشمند

مدیریت دانش در عصر ماشین‌های هوشمند از سال 2012 تا به امروز، هر ساله گردهمایی مدیریت دانش جهانی در واشنگتن اجرا می‌گردد. در نوامبر سال 2019 در سخرانی اصلی این گردهمایی با موضوع مدیریت دانش در عصر ماشین‌های هوشمند، در مورد نیاز به تنوغ افکار و اندیشه در توسعه الگوریتم‌ برنامه‌های یادگیری ماشین بحث شد..

مجله مدیریت دانش

انتشار سومین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

سومین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. در این شماره از مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا تلاش کردیم تا به‌روزترین مطالب کاربردی حوزه مدیریت دانش و نوآوری را با شما به‌اشتراک بگذاریم. امیدواریم مطالعه این مقالات موجب ارتقا سطح آگاهی متولیان مدیریت دانش و دانشکاران سازمانی شود تا بر این اساس، اقدامات.

ارزیابی اثربخشی برنامه مدیریت دانش

ارزیابی اثربخشی برنامه مدیریت دانش

ارزیابی اثربخشی برنامه مدیریت دانش توانایی اندازه‌گیری اثربخشی برنامه مدیریت دانش و ابتکاراتی که برای موفقیت آن ضروری است، چالشی بزرگ برای سازمان‌هایی است که مدیریت دانش را اجرا می‌کنند. تعیین معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری جنبه‌های درست برنامه مدیریت دانش سازمان امری ضروری است. معیارهای مناسب و درست برای ارزیابی اثربخشی برنامه مدیریت دانش، ارتباط.

دانش محور

کدام فرایندهای سازمانی باید دانش‌محور باشند؟

“کدام فرایندهای سازمانی باید دانش‌محور باشند؟” عنوان مطلبی است که به اهمیت رویکرد فرایندی و استفاده از دانش سازمانی در طراحی و توسعه فرایندها می‌پردازد.   یکی از رویکردهایی که کمک بسیار زیادی به موفقیت سازمان‌ها می‌کند مدیریت فرایندهای سازمان است. بدین منظور تمامی فعالیت­‌ها در سازمان باید با نگاه فرایند محور انجام شود. بر اساس.