تکنیک مدیریت دانش

گروه مالی سپهر صارات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات

اجرای تکنیک‌های مدیریت دانش در گروه مالی سپهر صادرات یکی از فازهای استقرار مدیریت دانش در شرکت گروه مالی سپهر صادرات، پیاده‌سازی تکنیک‌های مدیریت دانش بود. بدین منظور در گام‌های نخستین پروژه و پس از بررسی و نیازسنجی در واحدهای سازمانی، اجرای 2 تکنیک ” استخراج دانش” و ” داستانسرایی” در دستور کار قرار گرفت.

مستندسازی تصویری تکنیکی کاربردی در مدیریت دانش

مستندسازی تصویری؛ تکنیکی کاربردی در مدیریت دانش

از توسعه جزیره خارک تا تولید پیکان! مستندسازی تصویری تکنیکی کاربردی در مدیریت دانش مستند‌سازی تصویری تکنیکی در مدیریت دانش است که متاسفانه در سازمان‌های ما کمتر به آن پرداخته می‌شود. در مستندسازی تصویری می‌توان هم دانش فنی و هم دانش مدیریتی را به راحتی هرچه تمام ثبت کرد، به اشتراک گذاشت و در نهایت.