برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش برای سمن‌ها موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین

دوره آموزشی مدیریت دانش

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش برای سمن‌های موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین موسسه‌ای است علمی، اجتماعی، بشردوستانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن‌ها فعالیت می‌نماید. پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در جهت توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر.