استخدام مدیریت دانش

مدیریت دانش دانا

دعوت به همکاری از کارشناس مدیریت دانش

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا برای تکمیل تیم پروژه خود از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت دعوت به همکاری می می کند. کارشناس مدیریت دانش در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا وظایف زیر را بر عهده دارد: – همکاری در اجرای تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش – هماهنگی و پیگیری فعالیت هایی.