اخ

نرم افزار مدیریت دانش دانا

استقرار نرم افزار مدیریت دانش دانا در شرکت مهندسی نرم افزار هلو

استقرار نرم افزار مدیریت دانش دانا در شرکت هلو نرم‌افزار مدیریت دانش دانا در شرکت مهندسی نرم افزار هلو استقرار یافت. این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت نرم‌ افزارکشور سیستم مدیریت دانش گروه دانا را به عنوان بستری مناسب برای افزایش تعاملات سازمانی و پشتیانی از فرایند مدیریت دانش انتخاب کرد. سامانه.