رادیو دانا

به عنوان اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش با هدف ترویج فرهنگ مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی توسط گروه مشاره مدیریت دانش دانا تولید و منتشر می‌شود.
ما در نظر داریم تا با بیان ضرورت و مزایای بکارگیری راهکارهای مدیریت دانش، جایگاه این موضوع مهم در نظام‌های مدیریتی و ارتباط آن با سایر سیستم‌های مدیریتی سازمانی را تبیین کنیم. به همین منظور در هر اپیزود با یکی از متخصصان سیستم‌های مدیریتی گفتگو می‌کنیم.
بیان مفاهیم مرتبط و تجربیات موفق سازمان‌های بین‌المللی با هدف ایجاد بستری برای الگوبرداری، از دیگر اهداف ما در تولید این پادکست تخصصی به حساب می‌آید.

blank

رادیو دانا

blank

رادیو دانا

blank

رادیو دانا