مدیریت دانش خبرگان

مستندسازی تجارب خبرگان مبتنی بر متد Knowledge Elicitation

استخراج دانش (KE) شامل مجموعه‌ای از تکنیک­ها و روش‌هایی است که در استخراج دانش متخصصان  و خبرگان از آن­ها استفاده شود. این تکنیک به طور معمول از طریق نوعی تعامل مستقیم با خبره[1] قابل انجام است. از نظر مدیریت دانش، اکثر پرسنل سازمان  مادامی که دارای دانش کافی برای سازمان باشند می‌توانند به عنوان “متخصص یا خبره” شناخته شوند.

منابع انسانی به دلیل محدودیت ظرفیت ضمیر خودآگاه قادر به حفظ و یادآوری تمامی مطالب به طور فی‌البداهه و کامل نیستند، همچنین عقیده اندیشمندان بر آن است که از این پس در عصر دانش بنیان هر فرد نباید تجربیات و اطلاعات خود را ملک شخصی خود بداند و به عنوان سرقفلی و سرمایه حرفه و کار خود قرار دهد. از این رو مستندسازی روش ها، فنون و آموخته‌های انسان‌ها، راهکارهای مطمئن در انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است، تا جایی که سازمان های پیشتاز برای بهبود عملکرد کسب و کار، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی کارکنان به سوی دوران نگهداری دانش برای منفعت جمعی می‌باشند، زیرا در بسیاری از مواقع حفظ نظام یافته سوابق و تجربیات ارزشمند و انتقال صحیح آن به افراد در ابعاد وسیع اقتصادی و صنعتی می‌تواند مزیت های بسیاری نظیر کاهش زمان، جلوگیری از تکرار آزمون های پیشین و گاهی اوقات مخرب، ممانعت از هزینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای دستیابی به یک تجربه و یا واقعه را به همراه داشته باشد.

در همین راستا و با توجه به اینکه اکثر سازمان‌های ایرانی دچار چالش خروج دانش افراد باتجربه از سازمان هستند، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه متدولوژی مستندسازی تجارب خبرگان مبتنی بر متد استخراج دانش  Knowledge Elicitation کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

[1] فردی است که دارای دانش ارزشمندی بوده و بنابراین سازمان نیاز به استخراج، ذخیره سازی و بکارگیری آن دانش دارد.