شیرین هیاریان

تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش

در ابن مطلب به بررسی تجزیه‌وتحلیل SWOT در مدیریت دانش می‌پردازیم. به نظر می‌رسد با شیوع کرونا جهان یک‌شبه تغییر کرده است و مدیریت دانش نیز باید با بازنگری در برنامه‌های خود از مطابقت با اولویت‌ها و واقعیت‌های سازمانی اطمینان حاصل کنند. مرکز کیفیت و بهره‌وری امریکا تکنیک‌ها و ابزارهای بسیاری برای کمک به سازمان‌ها.

چگونه سیستم مدیریت دانش به سازمان کمک می‌کند؟

در این مقاله به بررسی اینکه چگونه سیستم مدیریت دانش به سازمان کمک می‌کند؟ می‌پردازیم. در گذشته سیستم مدیریت دانش یک سازمان می‌توانست شامل قفسه‌هایی از فایل‌ها و مجموعه‌ای از دفترچه یادداشت باشد و نیازی به یک بستر نرم افزاری برای نگهداشت آن نبود. اما در حال حاضر  سازمان‌های پیش رو با استفاده از داده‌های.

نقش فناوری در اشتراک دانش

در این مطلب به بررسی نقش فناوری در اشتراک دانش می‌پردازیم. گاهی اوقات به نظر می‌رسد که شما سازمانی مجهز به همه ابزارهای لازم (از جمله نرم‌افزار وکارکنان بسیار ماهر) هستید، اما با وجود همه این‌ها موفق نمی‌شوید که مدیریت دانش را به‌درستی در سازمان‌تان پیاده‌سازی کنید. دلیل آن عدم وجود فرهنگ مدیریت دانش است..

اهمیت مدیریت دانش در سازمان

در این مطلب به بررسی اهمیت مدیریت دانش در سازمان می‌پردازیم. در دنیایی که دانش مساوی با قدرت است، بسیاری از کارمندان احساس می‌کنند اگر دانش تخصصی‌شان را بروز ندهند، ارزششان بیشتر خواهد بود و تقاضا برای آن‌ها زیاد می‌شود! برای مقابله با این طرز فکر، سازمان‌ها باید فرهنگی را پرورش دهند که کارکنان می‌دانند.

مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش

توجه به مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم و عواملی کلیدی موفقیت مدیریت دانش است. بسیاری اقدامات در زمینه مدیریت دانش یا در موضوعات دیگر را می‌شناسیم که اسلایدها و یا اسناد خوبی تولید می‌کنند، اما در واقع چیزی را «تغییر» نمی‌دهند. کلمات شعارزده و پر سر و صدا دوام چندانی.

مدیریت ریسک از طریق مدیریت دانش

در این مقاله به بررسی ارتباط مدیریت ریسک از طریق مدیریت دانش می‌پردازیم و ریسک‌های ناشی از دانش و اطلاعات در سازمان را بررسی می‌کنیم. پاسخ به ریسک‌های مدیریت اطلاعات از طریق مدیریت دانش یکی از شرکت‌های مشاور مدیریت دانش معتبر در اروپا برای بررسی ارتباط مدیریت ریسک و مدیریت دانش یک سازمان در صنعت بیمه.

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان موضوعی مهم در در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان است از این جهت که کارکنان نقش کلیدی در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان را دارند. من یک مدرک فنی در یکی از رشته‌های مهندسی داشتم و با استفاده از آن در حوزه‌های مرتبط فعالیت‌ می‌کردم.در آن زمان جنبه احساسی و.