مدیریت دانش تعالی سازمانی

بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل EFQM یک چارچوب مدیریتی به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی است که به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا با سنجش جایگاه خود در مسیر تحول و تعالی، شکاف‌ها و راه حل‌های ممکن را درک کنند و به توانمندسازی آنها در پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان کمک کند.

این چارچوب به سازمان ها یاری می‌رساند تا اهداف خود را تعیین کنند، فرهنگ سازمانی خود را بسازند، رهبران توانمند تربیت کنند، مدیریت تغییرات را در سازمان تسهیل کنند، شیوه‌های چابک را پرورش دهند، چالش های سازمانی منحصر به فرد را برطرف کنند و آینده کسب و کار خود را پیش بینی کنند. آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 در سال 2019 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشر شده است. ساختار مدل تعالی سازمانی این ویرایش از 3 قسمت جهت گیری، اجرا و نتایج و 7 معیار تشکیل‌شده است. قسمت ها و معیارهای این مدل عبارتند از:

  • جهت‌گیری
  • معیار1: مقصود،چشم‌انداز و استراتژی
  • معیار2: فرهنگ‌سازمانی و رهبری
  • اجرا
  • معیار 3: مشارکت ذی‌نفعان
  • معیار4: خلق ارزش پایدار
  • معیار5: محرک عملکرد و تحول
  • نتایج
  • معیار 6: برداشت‌های ذی‌نفعان
  • معیار7: نتایج استراتژیک و عملکرد عملیاتی

از آنجا که معیارهای این مدل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به استقرار راهکارهای مدیریت دانش اشاره داشته‌اند و مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در همه ابعاد این مدل جای گرفته است، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر مدل تعالی سازمانی EFQM برای سازمان‌هایی که تمایل به حضور در ارزیابی های این مدل دارند و خواستار بهبود نقاط قابل بهبود خود در حوزه مدیریت دانش و دریافت امتیازات کامل حاصل از سنجش توسط این مدل هستند، کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.