ساختار سازمانی مدیریت دانش

معماری سازمانی مدیریت دانش

لازمه استمرار فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان، ایجاد ساختار پشتیبان به عنوان تضمین اجرای بلند مدت اقدامات مدیریت دانش است. معماری سازمانی مدیریت دانش به ایجاد ساختار سازمانی مناسب مدیریت دانش، تبیین نقش‌ها، شرح وظایف و سایر ملاحظات مربوطه در سازمان پیرامون مدیریت دانش می‌پردازد. ایجاد ساختار منسجم مدیریت دانش در سازمان سبب می شود که اجرای فرآیندهای مدیریت دانش تا حد زیادی از حالت سلیقه‌ای خارج شود.

سیاستگذاری و تسریع در فرآیندها و پیشبرد مدیریت دانش در سازمان، جلب حمایت مدیران عالی سازمان از طریق مشارکت فراگیر مبتنی بر خرد جمعی، تعیین و تصویب خط‌مشی‌ها و اولویت‌های کلان و راهبردی دانشی با توجه به اسناد بالادستی سازمان، همسوسازی برنامه‌های بلندمدت و راهبردی حوزه مدیریت دانش، به منظور پیشبرد اهداف سازمانی، مواردی هستند که باید در سطح راهبری معماری سازمانی مدیریت دانش به آنها پرداخته شود. همچنین برنامه‌ریزی، استقرار و تداوم مدیریت دانش در سازمان به چیدمان افراد حاضر در لایه اجرایی و تلاش و پشتکار این افراد در راستای بهره مندی و بهره‌گیری از ساختار دانشی شرکت وابسته است که در بایستی در معماری سازمانی مدیریت دانش آن را در نظر گرفت.

سفیران دانش سازمان یا همان نمایندگان دانش واحدهای سازمانی که نقش بسیار مهمی در انتشار پیام‌ها و فعالیت‌های مدیریت دانش در سراسر سازمان ایفا می‌کنند و به عنوان بازوی اجرایی، مکمل نقش‌های راهبری و اجرایی مدیریت دانش هستند، از دیگر ابعاد مهم معماری سازمانی مدیریت دانش است که باید به آن توجه ویژه داشت.

 به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی معماری سازمانی مدیریت دانش را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.