مطالب تخصصی

مقاله ترجمه شده مدیریت دانش

به‌روزترین مقالات تخصصی مدیریت دانش

یکی از رسالت‌های ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تولید محتوای تخصصی در حوزه مدیریت دانش است. برای تحقق این هدف، تیم تحقیق و توسعه دانا آخرین مقالات تخصصی مدیریت دانش را ترجمه و به‌صورت روزانه در این صفحه منتشر می‎‌کند.
مطالعه این مقاله‌ها به شما کمک می‌کند تا با آخرین مفاهیم، نمونه‌ها، ابزارهای و تکنیک‌ها و دستاوردهای مدیریت دانش در سطح دنیا آشنا شده و از آن استفاده کنید.

در صورت تمایل برای انتشار مطالب تخصصی خود در وب سایت گروه مشاوره مدیریت دانش دانا با همکاران ما در تماس باشید.

اهمیت مدیریت دانش در سازمان

اهمیت مدیریت دانش در سازمان

بهبود تجربیات مشتریان با مدیریت دانش

بهبود تجربیات مشتریان با مدیریت دانش

blank

مدیریت دانش در فروش

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان

blank

۵ تجربه کاربردی در استقرار مدیریت دانش

مدیریت دانش شخصی چیست؟

مدیریت دانش شخصی (PKM) چیست؟

blank

چگونه خدمات مدیریت دانش را بهبود بخشید؟

تعارض‌های مدیریت دانش

تعارض‌های مدیریت دانش

blank

۸ نکته در خصوص اشتراک دانش در سازمان

مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدیریت تغییر در پیاده‌سازی مدیریت دانش

چارچوب مدیریت دانش

چارچوب مدیریت دانش چیست؟

مدیریت تغییر در مدیریت دانش

توجه به مدیریت تغییر در مدیریت دانش

blank

پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان

مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین

فرآیند مدیریت درس‌آموخته‌ها

فرایند مدیریت درس‌آموخته‌ها

مدیریت ریسک از طریق مدیریت دانش

مدیریت ریسک از طریق مدیریت دانش

چگونگی پیاده‌سازی مدیریت دانش

چگونگی پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان

مدیریت دانش و انگیزه کارکنان

مدیریت دانش در پروژه

مدیریت دانش در پروژه

چرا اشتراک‌گذاری دانش مهم است؟

چرا اشتراک‌گذاری دانش مهم است؟

blank

ارزیابی بهتر بهره‌وری دانشکاران

مفهوم دانش آشکار و پنهان چیست؟

مفهوم دانش آشکار و پنهان چیست؟

blank

پیاده‌سازی کارآمد مدیریت دانش

نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

نوآوری در مدیریت دانش سازمانی

blank

مدیریت دانش مشتریان

روند مدیریت دانش در سال 2021

روند مدیریت دانش در سال 2021

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

تجربه پیاده‌سازی مدیریت دانش

blank

پلتفرم مدیریت دانش چیست؟

منشور انجمن‌خبرگی چیست؟

منشور انجمن‌خبرگی چیست؟

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

شایستگی‌های مدیریت دانش

شایستگی‌های مدیریت دانش

بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش چیست؟

بزرگ‌ترین موانع مدیریت دانش چیست؟

مزایای پیاده‌سازی مدیریت دانش

مزایای پیاده‌سازی مدیریت دانش

افزایش بهره‌وری با مدیریت دانش

افزایش بهره‌وری با مدیریت دانش

اشتراک‌گذاری دانش در دوران دورکاری

اشتراک‌گذاری دانش در دوران دورکاری

فرآیند ایجاد دانش

فرآیند ایجاد دانش

مدیریت دانش در سازمان‌های کوچک و متوسط

مدیریت دانش در سازمان‌های کوچک و متوسط

اهداف پیاده سازی مدیریت دانش

اهداف پیاده سازی مدیریت دانش